Дүүргийн архивын сургалт, арга зүй, хяналтын ажлын мэдээ, тайлан

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн талаарх хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг дүүргийн хэмжээнд хангуулах чиглэлээр…
Нийслэлийн Архивын газар, Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас хамтран “Дүүргийн архивын…
2017 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдөр Дүүргийн архивын ажилтнуудтай хийх ээлжит…
Нийслэлийн Архивын газрын даргын 2017 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А/14…
“Дүүргийн архив”-ын үйл ажиллагааг түшиглэн уламжлал болгон зохион байгуулагддаг сургалт, арга зүй,…
Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/451 дүгээр захирамжаар 9 дүүргийн Засаг даргын…
2016 оны 04 дүгээр сарын 05-нд Дүүргүүдийн архивын мэргэжилтнүүдийн хэмжээнд ээлжит уулзалтыг…
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын баталсан “Дүүргийн архивын 2015 оны үйл…
Дүүргүүдийн архивын үйл ажиллагааг тогтмолжуулах зорилтот жилийн хүрээнд Дүүргүүдийн архивын 2014 оны…
Байгууллагын болон төрийн архивын нөхөн бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагаанд хяналт үнэлгээ хийж, архивын…

Хаяг, адресс:
Улаанбаатар хот - 15170, 
Чингэлтэй дүүрэг, 
4-р хороо, 
Ж.Самбуугийн гудамж, 
Нийслэлийн Засаг Захиргааны 3-р байр, 
Өрөө: 101, 501, 502, 503.
Имэйл: info@archive.ulaanbaatar.mn
Утас: (976-11) 324223,
Гар утасны дугаар: 11-315066
download https://twitter.com/archiveub

Их уншсан мэдээ

Шинэ мэдээ

Түнш байгууллагууд