Дүүргийн архивын жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Нийслэлийн Архивын газраас дүүргүүдийн архивын үйл ажиллагааг тогтмолжуулах зорилгоор 2015 онд зохион…
НАГ-ын 2014 оны 2 дугаар улиралд хийсэн ББНШАЗК-ын хурлаар хэлэлцэн батлагдсан хороодын…

Хаяг, адресс:
Улаанбаатар хот - 15170, 
Чингэлтэй дүүрэг, 
4-р хороо, 
Ж.Самбуугийн гудамж, 
Нийслэлийн Засаг Захиргааны 3-р байр, 
Өрөө: 101, 501, 502, 503.
Имэйл: info@archive.ulaanbaatar.mn
Утас: (976-11) 324223,
Гар утасны дугаар: 11-315066
download https://twitter.com/archiveub

Их уншсан мэдээ

Шинэ мэдээ

Түнш байгууллагууд