Лавлагааны тоон тайлан

Нийслэлийн Архивын газар нь 2018 оны 04 дүгээр сарын 30-ны байдлаар нийт…
Нийслэлийн Архивын газрын лавлагаа, үйлчилгээний тоон тайлан 2017 оны 01 дүгээр улирлын…
“1.0 Төрийн архивын баримтын хадгалалт хамгаалалтын нөхцлийг сайжруулах”стратеги зорилт (хүрэх үр дүн)-ын…

Хаяг, адресс:
Улаанбаатар хот - 15170, 
Чингэлтэй дүүрэг, 
4-р хороо, 
Ж.Самбуугийн гудамж, 
Нийслэлийн Засаг Захиргааны 3-р байр, 
Өрөө: 101, 501, 502, 503.
Имэйл: info@archive.ulaanbaatar.mn
Утас: (976-11) 324223,
Гар утасны дугаар: 11-315066
download https://twitter.com/archiveub

Их уншсан мэдээ

Түнш байгууллагууд