Лавлагааны тоон тайлан

2018 оны эхний хагас жилд Нийслэлийн Архивын газар Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн…
Нийслэлийн Архивын газрын лавлагаа, үйлчилгээний тоон тайлан 2017 оны 01 дүгээр улирлын…
“1.0 Төрийн архивын баримтын хадгалалт хамгаалалтын нөхцлийг сайжруулах”стратеги зорилт (хүрэх үр дүн)-ын…

Хаяг, адресс:
Улаанбаатар хот - 15170, 
Чингэлтэй дүүрэг, 
4-р хороо, 
Ж.Самбуугийн гудамж, 
Нийслэлийн Засаг Захиргааны 3-р байр, 
Өрөө: 101, 501, 502, 503.
Имэйл: info@archive.ulaanbaatar.mn
Утас: (976-11) 324223,
Гар утасны дугаар: 11-315066
download https://twitter.com/archiveub

Их уншсан мэдээ

Шинэ мэдээ

Түнш байгууллагууд