Сургалт, арга зүй

Нийслэлийн төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудын архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан ажилтнуудад…
НИЙСЛЭЛИЙН АРХИВЫН ГАЗАР ТАНИЛЦУУЛГА Нийслэлийн байгууллагуудын албан хэрэг хөтлөлтийннийтлэг журмын төсөл Нийслэлийн…
Байгууллагууд Албан хэрэг хөтлөлтийн нэгдсэн системээс ирсэн, явсан бичгийн бүртгэлийг хэвлэж, архивын…
Архивын Ерөнхий газраас 2018 онд зохион байгуулах анхан шатны, мэргэшүүлэх төлбөртэй сургалтын…
Нийт Нийслэлийн дундаж хоног 10.345 Нийслэлийн байгууллагуудын дундаж хоног 12.127 9 дүүргийн…
Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтыг боловсруулахад дараах гол асуудлуудыг анхаарч, мөрдлөг болгон ажиллах…
Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/252 дугаар захирамжаар батлагдсан “Нийслэлийн төр, захиргааны…
Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/252 дугаар захирамжаар батлагдсан “Нийслэлийн төр, захиргааны…
Нийслэлийн бүх шатны байгууллагууд 2017 оны 01 сарын 02-ноос Баримт бичигтэй ажиллах…
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагаа, үзүүлж буй үйлчилгээг иргэд, байгууллагын оролцоонд…
Нийслэлийн Архивын газрын даргын 2014 оны А/144 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Байгууллагын архив,…

Хаяг, адресс:
Улаанбаатар хот - 15170, 
Чингэлтэй дүүрэг, 
4-р хороо, 
Ж.Самбуугийн гудамж, 
Нийслэлийн Засаг Захиргааны 3-р байр, 
Өрөө: 101, 501, 502, 503.
Имэйл: info@archive.ulaanbaatar.mn
Утас: (976-11) 324223,
Гар утасны дугаар: 11-315066
download https://twitter.com/archiveub

Их уншсан мэдээ

Түнш байгууллагууд