Хяналт шалгалтын үйл ажиллагаа

2017 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс мөрдөгдөж буй Зөрчлийн тухай хууль,…
Нийслэлийн Архивын газраас батлагдсан төлөвлөгөө, удирдамжийн дагуу 2017 онд нутгийн захиргааны болон…
Нийслэлийн нутгийн захиргааны болон төсөвт, өмчит байгууллагууд нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн хэрэгжилтийг…
2017 оны 01 дүгээр сарын 20-ны байдлаар гаргасан мэдээнд дурдагдсан байгууллагуудад хугацаа…
Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаас НЗД-ын 2015 оны А/633, 2016 оны А/475,…
Нийслэлийн Засаг даргын А/475 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд Нийслэлийн Архивын…
Нийслэлийн Архивын газрын сан хөмрөгийг нөхөн бүрдүүлэх Үндсэн эх үүсвэрийн жагсаалтын дагуу…
Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/475, А/476, А/477 дугаар захирамжуудын холбогдох заалт,…
Монгол Улсын Архивын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.1 дэх хэсэг, Архивын…
Нийслэлийн Архивын газраас Нийслэлийн байгууллагуудын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд 3…

Хаяг, адресс:
Улаанбаатар хот - 15170, 
Чингэлтэй дүүрэг, 
4-р хороо, 
Ж.Самбуугийн гудамж, 
Нийслэлийн Засаг Захиргааны 3-р байр, 
Өрөө: 101, 501, 502, 503.
Имэйл: info@archive.ulaanbaatar.mn
Утас: (976-11) 324223,
Гар утасны дугаар: 11-315066
download https://twitter.com/archiveub

Их уншсан мэдээ

Шинэ мэдээ

Түнш байгууллагууд