Category Archives

Нийслэлийн хэмжээнд Албан хэрэг хөтлөлтийн нэгдсэн системд 2017 оны 09 дүгээр сарын 01-нээс 09 сарын 29-ний байдлаар нийт 27753 албан бичиг...

Нийслэлийн хэмжээний 9 дүгээр сарын албан бичгийн шийдвэрлэлтийн мэдээ

Нийслэлийн хэмжээнд Албан хэрэг хөтлөлтийн нэгдсэн системд 2017 оны 09 дүгээр сарын 01-нээс 09 сарын 29-ний байдлаар нийт 27753 албан бичиг...

Нийслэлийн хэмжээнд Албан хэрэг хөтлөлтийн нэгдсэн системд 2017 оны 08 дугаар сарын 01-нээс 08 сарын 31-ний байдлаар нийт 21062 албан бичиг...

Нийслэлийн хэмжээний 8 дугаар сарын албан бичгийн шийдвэрлэлтийн мэдээ

Нийслэлийн хэмжээнд Албан хэрэг хөтлөлтийн нэгдсэн системд 2017 оны 08 дугаар сарын 01-нээс 08 сарын 31-ний байдлаар нийт 21062 албан бичиг...

Нийслэлийн хэмжээнд Албан хэрэг хөтлөлтийн нэгдсэн системд 2017 оны 06 дугаар сарын 29-нөөс 7 сарын 28-ний байдлаар нийт 15304 албан бичиг...

Нийслэлийн хэмжээний 7 дугаар сарын албан бичгийн шийдвэрлэлтийн мэдээ

Нийслэлийн хэмжээнд Албан хэрэг хөтлөлтийн нэгдсэн системд 2017 оны 06 дугаар сарын 29-нөөс 7 сарын 28-ний байдлаар нийт 15304 албан бичиг...

Нийслэлийн хэмжээнд Албан хэрэг хөтлөлтийн нэгдсэн системд 2017 оны 06 дугаар сарын 02-ноос 28-ний байдлаар нийт 21576 албан бичиг бүртгэгдсэн байна. Үүнд:

Нийслэлийн хэмжээний 6 дугаар сарын албан бичгийн шийдвэрлэлтийн мэдээ

Нийслэлийн хэмжээнд Албан хэрэг хөтлөлтийн нэгдсэн системд 2017 оны 06 дугаар сарын 02-ноос 28-ний байдлаар нийт 21576 албан бичиг бүртгэгдсэн байна. Үүнд:

Нийслэлийн хэмжээнд Албан хэрэг хөтлөлтийн нэгдсэн системд 2017 оны 06 дугаар сарын 02-ноос 14-ний байдлаар нийт 11452 албан бичиг бүртгэгдсэн байна. Үүнд:

Нийслэлийн хэмжээний 6 дугаар сарын эхний хагасын албан бичгийн шийдвэрлэлтийн мэдээ

Нийслэлийн хэмжээнд Албан хэрэг хөтлөлтийн нэгдсэн системд 2017 оны 06 дугаар сарын 02-ноос 14-ний байдлаар нийт 11452 албан бичиг бүртгэгдсэн байна. Үүнд:

Нийслэлийн хэмжээнд Албан хэрэг хөтлөлтийн нэгдсэн системд 2017 оны 05 дугаар сарын 01-нээс 2017 оны 05 дугаар сарын 31-ний байдлаар...

Нийслэлийн хэмжээний 5 дугаар сарын албан бичгийн шийдвэрлэлтийн мэдээ

Нийслэлийн хэмжээнд Албан хэрэг хөтлөлтийн нэгдсэн системд 2017 оны 05 дугаар сарын 01-нээс 2017 оны 05 дугаар сарын 31-ний байдлаар...

Нийслэлийн хэмжээнд Албан хэрэг хөтлөлтийн нэгдсэн системд 2017 оны 05 дугаар сарын 01-нээс 2017 оны 05 дугаар сарын 12-ны...

Нийслэлийн хэмжээний 5 дугаар сарын эхний хагасын албан бичгийн шийдвэрлэлтийн мэдээ

Нийслэлийн хэмжээнд Албан хэрэг хөтлөлтийн нэгдсэн системд 2017 оны 05 дугаар сарын 01-нээс 2017 оны 05 дугаар сарын 12-ны...

Нийслэлийн хэмжээнд Албан хэрэг хөтлөлтийн нэгдсэн системд 2017 оны 04 дүгээр сарын 03-ноос 2017 оны 04 дүгээр сарын 28-ны...

Нийслэлийн хэмжээний 4 дүгээр сарын албан бичгийн шийдвэрлэлтийн мэдээ

Нийслэлийн хэмжээнд Албан хэрэг хөтлөлтийн нэгдсэн системд 2017 оны 04 дүгээр сарын 03-ноос 2017 оны 04 дүгээр сарын 28-ны...

Нийслэлийн хэмжээнд АХХНС-д 2017 оны 03 дугаар сарын 02-ноос 2017 оны 03 дугаар сарын 15-ны  байдлаар нийт 8014 албан...

Нийслэлийн хэмжээний 3 дугаар сарын эхний хагасын албан бичгийн шийдвэрлэлтийн мэдээ

Нийслэлийн хэмжээнд АХХНС-д 2017 оны 03 дугаар сарын 02-ноос 2017 оны 03 дугаар сарын 15-ны  байдлаар нийт 8014 албан...

2017 оны 02 дугаар сард нийт 19717 албан бичиг бүртгэгдсэн байна. Үүнд:   Албан хэрэг хөтлөлтийн системд 2017 оны 02 дугаар...

2017 оны 2 дугаар сарын Нийслэлийн хэмжээний албан бичгийн шийдвэрлэлтийн мэдээ

2017 оны 02 дугаар сард нийт 19717 албан бичиг бүртгэгдсэн байна. Үүнд:   Албан хэрэг хөтлөлтийн системд 2017 оны 02 дугаар...

Түүл барыг алгасах