Мэргэжлийн удирдлагын хэлтэс

06 XI сар 2014
4202 үзсэн

                                                                                                                                              

Хэлтсийн үндсэн чиг үүрэг:

Архив албан хэрэг хөтлөлтийн хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны бодлого төлөвлөлт, хэрэгжилт, гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэжил арга  зүйн сургалт, сурталчилгаа, хяналт, тайлагналт.

 

                                           

                                                                                                                      

Овог: Ням-Очир

Нэр: Оргилболд

Боловсрол, мэргэжил: Түүхч архивч, философийн магистр

Төрийн албанд ажилласан жил: 6 жил

Ажлын утас: 976-11-315066

Цахим шууданThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

 Ажлын байрны чиг үүрэг:

 1. Архивын талаархи хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, үр дүн, төлөвлөлт, зохион байгуулалт, хяналт.
 2. Албан хэрэг  хөтлөлтийн  ажлын нэгдсэн төлөвлөлт, зохион байгуулалт, хяналт, тайлагналт.
 3. Хэлтсийн дотоод үйл ажиллагааны зохион байгуулалт, хяналт.
 4. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн нэгдсэн хяналт, түүний төлөвлөлт
 5. Улсын байцаагчийн үйл ажиллагаа.

                                                                                                                         

Овог: Юндэндорж

Нэр: Дуламрагчаа

Боловсрол, мэргэжил: Түүхийн багш, архивч, түүхийн ухааны магистр

Төрийн албанд ажилласан жил: 8 жил

Ажлын утас: 976-11-315066

Цахим шуудан: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Ажлын байрны чиг үүрэг:

 1. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн эрх зүйн болон арга зүйн баримт бичгийн боловсруулалт, хэрэгжилт.
 2. Сургалт арга зүйн нэгдсэн төлөвлөлт
 3. Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн дотоод хяналт.
 4. ББНШАЗК-ын үйл ажиллагаа /төрийн архивын нөхөн бүрдүүлэлт/

                                                                                                                      

 

Овог: Жамьянсүрэн

Нэр: Бямбаа

Боловсрол, мэргэжил: Нийтийн хоолны техник технологич, Худалдааны зохион байгуулалт менежмент, Төрийн удирдлагын менежер, Эрх зүйч.

Төрийн албанд ажилласан жил: 23 жил

Ажлын утас: 976-11-315066

Цахим шуудан: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Ажлын байрны чиг үүрэг:

 1. Албан хэрэг хөтлөлтийн нэгдсэн системийн хөгжүүлэлт, төлөвлөлт, зохион байгуулалт.
 2. Нэгдсэн систем хариуцсан ажилтнуудын үйл ажиллагааны хяналт, сургалт, арга зүй.
 3. Албан бичгийн шийдвэрлэлтийн нэгдсэн хяналт, тайлагналт.

 

                                                                                                                              

                                                                                                                      

Овог: Жаргалсайхан

Нэр: Болорчимэг

Боловсрол, мэргэжил: Солонгос хэлний багш

Төрийн албанд ажилласан жил:  3

Ажлын утас: 976-11-315066

Цахим шуудан: ebolorchimegThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Ажлын байрны чиг үүрэг:

 1. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн сургалт арга зүй, баримт бичгийн боловсруулалт, мэдээлэл, үр дүнгийн тайлагналт, эрх зүйн актын  хэрэгжилт.
 2. Албан хэрэг хөтлөлтийн нэгдсэн системийн нэвтрүүлэлт, хэрэгжилт, арга зүй зохион байгуулалт.
 3. Байгууллага хариуцсан хяналтын үйл ажиллагаа.

 

                                                                                                    

Овог: Догсмоо

Нэр: Ганчимэг

Боловсрол, мэргэжил: Олон улсын эрх зүй

Төрийн албанд ажилласан жил: 5

Ажлын утас: 976-11-315066

Цахим шуудан: 

Ажлын байрны чиг үүрэг:

 1. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн сургалт арга зүй, эрх зүйн болон арга зүйн баримт бичгийн боловсруулалт, хэрэгжүүлэлт, тайлагналт.
 2. Архивын тооллого, тоо бүртгэл, хадгалалт хамгаалалт, ашиглалтын үйл ажиллагаа.
 3. Байгууллага хариуцсан хяналтын үйл ажиллагаа.

 

 

                                                                                                       

Овог: Цэндхүү

Нэр: Гэрэлцэцэг

Боловсрол, мэргэжил: Бага эмч, Түүхч архивч

Төрийн албанд ажилласан жил: 34 жил

Ажлын утас: 976-11-315066

Цахим шуудан: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Ажлын байрны чиг үүрэг:

 1. Албан бичгийн шийдвэрлэлтийн хяналт.
 2. Нэгдсэн системийн нэвтрүүлэлт, хөгжүүлэлт, бүртгэл мэдээлэл
 3. Баримт бичгийн шийдвэрлэлтийн тайлан, мэдээ /хуваарилсан байгууллагын/

 

 

 

                                                                                                    

Овог: Цэцгээ 

Нэр: Дунгармаа

Боловсрол, мэргэжил: Түүхч

Төрийн албанд ажилласан жил: 19

Ажлын утас: 976-11-315066

Цахим шуудан: 

Ажлын байрны чиг үүрэг:

 1. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн сургалт арга зүй.
 2. Мэргэжил арга зүйн нэгдсэн удирдлага, зохион байгуулалт, эрх зүйн болон арга зүйн баримт бичгийн боловсруулалт, хэрэгжүүлэлт, хяналт, тайлагналт
 3. Дүүргийн архивын нөхөн бүрдүүлэлт, ББНШК-ын үйл ажиллагааны зохион байгуулалт.
 4. Байгууллага хариуцсан хяналтын үйл ажиллагаа.

 

                                                                                                         

Овог: Лхагвасүрэн

Нэр: Өнөртуяа

Боловсрол, мэргэжил: Хөнгөн үйлдвэрийн удирдлага

Төрийн албанд ажилласан жил: 

Ажлын утас: 976-11-315066

Цахим шуудан: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ажлын байрны чиг үүрэг:

 1. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн сургалт арга зүй
 2. Нөхөн бүрдүүлэлт, нягтлан шалгалтын үйл ажиллагааны эрх зүйн болон арга зүйн баримт бичгийн боловсруулалт, хэрэгжүүлэлт, тайлагналт.
 3. Байгууллага хариуцсан хяналтын үйл ажиллагаа

 

 

                                                                                                           

 

Овог: Гомбо

Нэр: Болорсувд

Боловсрол, мэргэжил: Олон улсын эрх зүйч

Төрийн албанд ажилласан жил: 1 жил

Ажлын утас: 976-11-315066

Цахим шуудан: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Ажлын байрны чиг үүрэг:

 1. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн сургалт арга зүй.
 2. Архивын тусгай төрлийн баримтын зохион бүрдүүлэлт, хадгалалт хамгаалалт, ашиглалтын үйл ажиллагааны эрх зүйн болон арга зүйн баримт бичгийн боловсруулалт, хэрэгжүүлэлт, тайлагналт.
 3. Байгууллага хариуцсан хяналтын үйл ажиллагаа.

 

 

 

                                                                                             

Овог: Миеэцэрэн

Нэр: Энхцэцэг

Боловсрол, мэргэжил: Бизнесийн удирдлага,Нийгэм соёлын антрологи магистр

Төрийн албанд ажилласан жил: 8 жил

Ажлын утас: 976-11-315066

Цахим шуудан: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Ажлын байрны чиг үүрэг:

 1. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн сургалт арга зүй.
 2. Архивын тусгай төрлийн баримтын зохион бүрдүүлэлт, хадгалалт хамгаалалт, ашиглалтын үйл ажиллагааны эрх зүйн болон арга зүйн баримт бичгийн боловсруулалт, хэрэгжүүлэлт, тайлагналт.
 3. Байгууллага хариуцсан хяналтын үйл ажиллагаа.

 

                                                                                                                 

Овог:Даваасүрэн

Нэр: Батсүх

Боловсрол, мэргэжил: Олон улсын эдийн засагч

Төрийн албанд ажилласан жил: 1 жил

Ажлын утас: 976-11-315066

Цахим шуудан: batsukhThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Ажлын байрны чиг үүрэг:

 1. Албан бичгийн шийдвэрлэлтийн хяналт.
 2. Нэгдсэн системийн нэвтрүүлэлт, хөгжүүлэлт, бүртгэл мэдээлэл
 3. Баримт бичгийн шийдвэрлэлтийн тайлан, мэдээ /хуваарилсан байгууллагын/

 

 

                                                                                                                   

 Овог: Дамба

Нэр: Туяацэцэг

Боловсрол, мэргэжил: Эрх зүйч

Төрийн албанд ажилласан жил: 3 жил

Ажлын утас: 976-11-315066

Цахим шуудан: tuyatsetsegThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Ажлын байрны чиг үүрэг:

 1. Албан бичгийн шийдвэрлэлтийн хяналт.
 2. Нэгдсэн системийн нэвтрүүлэлт, хөгжүүлэлт, бүртгэл мэдээлэл
 3. Баримт бичгийн шийдвэрлэлтийн тайлан, мэдээ /хуваарилсан байгууллагын/

                                                                                                                                        

 

Овог: Цогтхүү

Нэр: Наранчимэг

Боловсрол, мэргэжил: Спортын менежмент, багш дасгалжуулагч

Төрийн албанд ажилласан жил:  2

Ажлын утас: 976-11-315066

Цахим шуудан: naranchimegThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Ажлын байрны чиг үүрэг:

 1. Албан бичгийн бүртгэлийн хяналт, тайлагналт.
 2. Цахим баримт  бичгийн солилцоо, баталгаажилт, хяналт.
 3. Үйлчлүүлэгч байгууллагын баримт бичгийн шийдвэрлэлтийн хяналт

                                                                                                                         

Овог: Лайхан

Нэр: Эрдэмсоёл

Боловсрол, мэргэжил: Түүх, солонгос судлал

Төрийн албанд ажилласан жил:

Ажлын утас: 976-11-315066

Цахим шуудан: erdemsoylThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Ажлын байрны чиг үүрэг:

 1. Албан бичгийн бүртгэлийн хяналт, тайлагналт.
 2. Цахим баримт  бичгийн солилцоо, баталгаажилт, хяналт.
 3. Үйлчлүүлэгч байгууллагын баримт бичгийн шийдвэрлэлтийн хяналт

 

                                                                                                                                                                                                                                

 Овог: Болормаа

Нэр: Мядаг

Боловсрол, мэргэжил: Бизнесийн удирдлага

Төрийн албанд ажилласан жил:  3

Ажлын утас: 976-11-315066

Цахим шуудан: mydagThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Ажлын байрны чиг үүрэг:

 1. Албан бичгийн бүртгэлийн хяналт, тайлагналт.
 2. Цахим баримт  бичгийн солилцоо, баталгаажилт, хяналт.
 3. Үйлчлүүлэгч байгууллагын баримт бичгийн шийдвэрлэлтийн хяналт

         

 

 

 

Үнэлэх
(3 үнэлгээ)

Мэдээг нийтэлсэн

Нийслэлийн Архивын газар

Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг-Нийслэлийн Архивын газар

Цахим хаяг: www.archive.ulaanbaatar.mn

Сэтгэгдлүүд

АНХААР! Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд archive.ub.gov.mn хариуцлага хүлээхгүй.

Хаяг, адресс:
Улаанбаатар хот - 15170, 
Чингэлтэй дүүрэг, 
4-р хороо, 
Ж.Самбуугийн гудамж, 
Нийслэлийн Засаг Захиргааны 3-р байр, 
Өрөө: 101, 501, 502, 503.
Имэйл: info@archive.ulaanbaatar.mn
Утас: (976-11) 324223,
Гар утасны дугаар: 11-315066
download https://twitter.com/archiveub

Их уншсан мэдээ

Шинэ мэдээ

Түнш байгууллагууд