Мэргэжлийн удирдлагын хэлтэс

06 XI сар 2014
3591 үзсэн

                                                                                                                                              

Хэлтсийн үндсэн чиг үүрэг:

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн бодлого, төлөвлөлт, үр дүн, баримт бичгийн боловсруулалт, хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, мэргэжил арга зүйн сургалт, сурталчилгаа,  хяналт, тайлагналт

 

                                           ganaaegch

Овог: Дагвадорж

Нэр: Анхбаяр

Боловсрол, мэргэжил: Философи, нийгэм судлалын багш

Төрийн албанд ажилласан жил: 8 жил

Ажлын утас: 976-11-315066

Цахим шуудан: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Ажлын байрны чиг үүрэг:

1.Стратеги бодлого, төлөвлөлт, тайлагналт.

2.Архивын хууль тогтоомжийн бодлого, төлөвлөлт, зохион байгуулалт, хэрэгжүүлэлт.

3.Хэлтсийн дотоод зохион байгуулалт.

Овог: Юндэндорж

Нэр: Дуламрагчаа

Боловсрол, мэргэжил: Түүхийн багш, архивч, түүхийн ухааны магистр

Төрийн албанд ажилласан жил: 5 жил

Ажлын утас: 976-11-315066

Цахим шуудан: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Ажлын байрны чиг үүрэг:

1.Архивын ажлын нэгдсэн төлөвлөлт, зохион байгуулалт, хяналт тайлагналт.

2.Архивын чиглэлийн эрх зүйн болон арга зүйн баримт бичгийн боловсруулалт, хэрэгжилт. 

3.Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн хяналт.

4.ББНШАЗК-ын үйл ажиллагаа.

Овог: Ням-Очир

Нэр: Оргилболд

Боловсрол, мэргэжил: Түүхч архивч, философийн магистр

Төрийн албанд ажилласан жил: 4 жил

Ажлын утас: 976-11-315066

Цахим шуудан: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Ажлын байрны чиг үүрэг:

1.Албан хэрэг хөтлөлтийн ажлын нэгдсэн төлөвлөлт, зохион байгуулалт, хяналт, тайлагналт.

2.Албан хэрэг хөтлөлтийн чиглэлийн эрх зүйн болон арга зүйн баримт бичгийн боловсруулалт, хэрэгжилт. 

3.Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн хяналт, улсын байцаагчийн үйл ажиллагаа.

 

                                                                                                                

 Овог: Дагвасүрэн

Нэр: Биндэръяа

Боловсрол, мэргэжил: Түүхч багш, боловсролын удирдлагын магистр

Төрийн албанд ажилласан жил: 1 жил

Ажлын утас: 976-11-315066

Цахим шуудан:bideryaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Ажлын байрны чиг үүрэг:

1.Нийслэлийн хэмжээнд албан хэрэг хөтлөлтийн талаархи эрх зүйн актын  хэрэгжилт

2.Нийслэлийн албан хэрэг хөтлөлтийн нэгдсэн системийн нэвтрүүлэлт, хэрэгжилт, арга зүй зохион байгуулалт

3.Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн арга зүйн баримт бичгийн боловсруулалт, сургалт, мэдээлэл, үр дүнгийн тайлагналт

4. Хяналтын үйл ажиллагаа

Овог: Цэндхүү

Нэр: Гэрэлцэцэг

Боловсрол, мэргэжил: Бага эмч, Түүхч архивч

Төрийн албанд ажилласан жил: 33 жил

Ажлын утас: 976-11-315066

Цахим шуудан: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Ажлын байрны чиг үүрэг:

1.Нийслэлийн хэмжээнд албан хэрэг хөтлөлтийн талаархи эрх зүйн актын  хэрэгжилт

2.Нийслэлийн албан хэрэг хөтлөлтийн нэгдсэн системийн нэвтрүүлэлт, хэрэгжилт, арга зүй зохион байгуулалт

3.Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн арга зүйн баримт бичгийн боловсруулалт, сургалт, мэдээлэл, үр дүнгийн тайлагналт

4. Хяналтын үйл ажиллагаа

 

Овог: Энхбат

Нэр: Батжаргал

Боловсрол, мэргэжил: Гадаад харилцаа, Олон улсын улс төрийн магистр.

Төрийн албанд ажилласан жил: 1 жил

Ажлын утас: 976-11-315066

Цахим шуудан: batjargalThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Ажлын байрны чиг үүрэг:

1.Хөгжлийн бодлого, зорилт тодорхойлох, стратегийн баримт бичгийн боловсруулалт, хэрэгжилтийн зохион байгуулалт, тайлагналт.

2.Мэргэжлийн удирдлага, төлөвлөлтийн үйл ажиллагаанд шинэлэг санал, санаачилга, нэвтрүүлэлт. 

3.Архивын салбарыг хөгжүүлэх төсөл хөтөлбөрийн боловсруулалт, хэрэгжилт, тайлагналт.

 

 

 

Овог: Галсанбуу

Нэр: Энхжаргал

Боловсрол, мэргэжил: Олон улсын эрх зүй

Төрийн албанд ажилласан жил: 4

Ажлын утас: 976-11-315066

Цахим шуудан: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ажлын байрны чиг үүрэг:

1.Архивын тооллого, тоо бүртгэлийн үйл ажиллагаа.

2.Архивын сургалт арга зүй.

3.Эрх зүйн болон арга зүйн баримт бичгийн боловсруулалт, хэрэгжүүлэлт, тайлагналт.

4. Хяналтын үйл ажиллагаа

 

 

Овог: Даваасүрэн

Нэр: Батсүх

Боловсрол, мэргэжил: Олон улсын эдийн засагч

Төрийн албанд ажилласан жил: 1 жил

Ажлын утас: 976-11-315066

Цахим шуудан: batsukhThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Ажлын байрны чиг үүрэг:

1.Албан хэрэг хөтлөлтийн нэгдсэн системийн нэвтрүүлэлт, зохион байгуулалт.

2.Албан бичгийн шийдвэрлэлтийн мэдээ, тайлан, хяналт.

Овог: Гомбо

Нэр: Болорсувд

Боловсрол, мэргэжил: Олон улсын эрх зүйч

Төрийн албанд ажилласан жил: 1 жил

Ажлын утас: 976-11-315066

Цахим шуудан:rThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Ажлын байрны чиг үүрэг:

1.Архивын тусгай төрлийн баримтын зохион бүрдүүлэлт, хадгалалт хамгаалалт, ашиглалтын үйл ажиллагаа. 
2.Мэргэжлийн сургалт арга зүй
3.Эрх зүйн болон арга зүйн баримт бичгийн боловсруулалт, хэрэгжүүлэлт, тайлагналт

4.Хяналтын үйл ажиллагаа

                                                                                          

Овог: Лхагвасүрэн

Нэр: Өнөртуяа

Боловсрол, мэргэжил: 

Төрийн албанд ажилласан жил: 8 жил

Ажлын утас: 976-11-315066

Цахим шуудан: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Ажлын байрны чиг үүрэг:

1.Архивын нөхөн бүрдүүлэлт, нягтлан шалгалтын үйл ажиллагаа.

2.Архивын сургалт арга зүй.

3.Эрх зүйн болон арга зүйн баримт бичгийн боловсруулалт, хэрэгжүүлэлт, тайлагналт.

4. Хяналтын үйл ажиллагаа.

 

                                                                                      

 

Овог: Төмөрбаатар

Нэр: Эрдэнэгаваа

Боловсрол, мэргэжил: 

Төрийн албанд ажилласан жил:  6 жил

Ажлын утас: 976-11-315066

Цахим шуудан: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Ажлын байрны чиг үүрэг:

1.Архивын хадгалалт, хамгаалалт, ашиглалтын үйл ажиллагаа.

2.Архивын сургалт арга зүй.

3.Эрх зүйн болон арга зүйн баримт бичгийн боловсруулалт, хэрэгжүүлэлт, тайлагналт.

4.Хяналтын үйл ажиллагаа.

 

 

Овог: Цогтхүү

Нэр: Наранчимэг

Боловсрол, мэргэжил: Спортын менежмент, багш дасгалжуулагч

Төрийн албанд ажилласан жил:  1

Ажлын утас: 976-11-315066

Цахим шуудан: naranchimegThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Ажлын байрны чиг үүрэг:

 1.Албан бичгийн бүртгэл, хяналт, тайлагналт.

2.Цахим баримт  бичгийн солилцоо, баталгаажилт, хяналт.

 

Овог: Лайхан

Нэр: Эрдэмсоёл

Боловсрол, мэргэжил: Түүх, солонгос судлал

Төрийн албанд ажилласан жил: 2 

Ажлын утас: 976-11-315066

Цахим шуудан: erdemsoylThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Ажлын байрны чиг үүрэг:

 1.Албан бичгийн бүртгэл, хяналт, тайлагналт.

2.Цахим баримт  бичгийн солилцоо, баталгаажилт, хяналт.

 

Овог: Жаргалсайхан

Нэр: Болорчимэг

Боловсрол, мэргэжил: Солонгос хэлний багш

Төрийн албанд ажилласан жил:  1

Ажлын утас: 976-11-315066

Цахим шуудан: ebolorchimegThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Ажлын байрны чиг үүрэг:

 1.Албан бичгийн бүртгэл, хяналт, тайлагналт.

2.Цахим баримт  бичгийн солилцоо, баталгаажилт, хяналт.

         

 

 

 

Үнэлэх
(2 үнэлгээ)

Мэдээг нийтэлсэн

Нийслэлийн Архивын газар

Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг-Нийслэлийн Архивын газар

Цахим хаяг: www.archive.ulaanbaatar.mn

Сэтгэгдлүүд

АНХААР! Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд archive.ub.gov.mn хариуцлага хүлээхгүй.

Хаяг, адресс:
Улаанбаатар хот - 15170, 
Чингэлтэй дүүрэг, 
4-р хороо, 
Ж.Самбуугийн гудамж, 
Нийслэлийн Засаг Захиргааны 3-р байр, 
Өрөө: 101, 501, 502, 503.
Имэйл: info@archive.ulaanbaatar.mn
Утас: (976-11) 324223,
Гар утасны дугаар: 11-315066
download https://twitter.com/archiveub

Их уншсан мэдээ

Шинэ мэдээ

Түнш байгууллагууд