Лавлагаа үйлчилгээний хэлтэс

06 XI сар 2014
1515 үзсэн

Хэлтсийн үндсэн чиг, үүрэг:

Төрийн архивын үндсэн үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн зохион байгуулалт, үр дүн, тайлагналт.

 

 

Овог: Тайсаа

Нэр: Хүрэлжав

Боловсрол, мэргэжил: Албан хэрэг хөтлөлт хөдөлмөр зохион байгуулалт, төрийн удирдлагын менежер.

Төрийн албанд ажилласан жил: 25 жил

Ажлын утас: 976-11-327054

Цахим шуудан: hureljavThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

1.Төрийн архивын үйл ажиллагааны гүйцэтгэл, нэгдсэн удирдлага, зохион байгуулалт.

2.Төрийн архивын баримт ашиглалтын үйл ажиллагаа

3.Хэлтсийн үйл ажиллагааны удирдлага, зохион байгуулалт, хяналт.

 

                                                                                                                  ganaaegch

Овог: Цэрэндорж 

Нэр: Ганцэцэг 

Боловсрол, мэргэжил: Түүхч-Архив судлаач, төрийн удирдлагын менежер

Төрийн албанд ажилласан жил: 19 жил

Ажлын утас: 976-70100192 

Цахим шуудан: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Ажлын байрны чиг үүрэг: 

1.Төрийн архивын үндсэн үйл ажиллагааны зааварчилгаа, гүйцэтгэл, явцын хяналт, тайлагналт.

2.Цахимжуулалтын ажлын нэгдсэн төлөвлөлт, зохион байгуулалт, тайлагналт.

3.Хэлтсийн дотоод үйл ажиллагаа, мэдээ тайлан.

 

                                                                                                                  

 

Овог: Балжинням 

Нэр: Бат-Эрдэнэ 

Боловсрол, мэргэжил: Эрх зүйч

Төрийн албанд ажилласан жил: 3 жил

Ажлын утас: 976-11-327054 

Цахим шуудан: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Ажлын байрны чиг үүрэг: 

1.Лавлагааны шийдвэрлэлтийн хяналт, тайлагналт.

2.Төрийн архивын баримт ашиглалтын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох, уялдуулан зохицуулах,

3.Лавлагаа үйлчилгээний хэвийн үйл ажиллагааны  зохион байгуулалт, баримт ашиглалтын мэдээ, тайлан

4. Дээд байгууллагаас ирүүлсэн лавлагааны шийдвэрлэлт.

 

 

Овог: Нацагдорж

Нэр: Хишигжаргал

Боловсрол, мэргэжил: 

Төрийн албанд ажилласан жил: 1 жил

Ажлын утас: 976-11-327054

Цахим шуудан: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Ажлын байрны чиг үүрэг: 

1.Эрдэм шинжилгээ, мэдээлэл лавлагаа, арга зүйн сангийн үйл ажиллагаа, баримтын тодорхойлон бичилт

2.Төрийн архивын баримтын сурталчилгаа, хэвлэн нийтлэх үйл ажиллагаа

3.Уншлагын танхимын үйлчилгээ

 

 

  

Овог: Батсүх

Нэр: Сарантуяа

Боловсрол, мэргэжил: Түүхч, япон хэлний орчуулагч

Төрийн албанд ажилласан жил: 4 жил

Ажлын утас: 976-11-327054

Цахим шуудан: sarantuyaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Ажлын байрны чиг үүрэг: 

  1. Төрийн архивын хадгалалт хамгаалалтын үйл ажиллагаа
  2. Төрийн  архивын нягтлан шалгалт, тооллого, тоо бүртгэл хөтлөлт, баяжилт, өөрчлөлт, тайлагналт
  3. Төрийн архивын баримт, цахимжуулалтын  ажлын нягтлан шалгалт, баталгаажуулалт.
  4. Төрийн архивт баримт хүлээн авах, ашиглуулах үйл ажиллагаа, тайлагналт

                                                                                                     

Овог: Энхбат 

Нэр: Энхзолбоо

Боловсрол, мэргэжил: Түүхч архивч

Төрийн албанд ажилласан жил: 6 сар

Ажлын утас: 976-11-327054 

Цахим шуудан: enkhzolbooThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Ажлын байрны чиг үүрэг: 

  1. Төрийн архивын хадгалалт хамгаалалтын үйл ажиллагаа
  2. Төрийн  архивын нягтлан шалгалт, тооллого, тоо бүртгэл хөтлөлт, баяжилт, өөрчлөлт, тайлагналт
  3. Төрийн архивын баримт, цахимжуулалтын  ажлын нягтлан шалгалт, баталгаажуулалт.
  4. Төрийн архивт баримт хүлээн авах, ашиглуулах үйл ажиллагаа, тайлагналт

 

                                                                                            

Овог: Петрнов

Нэр: Амарцэнгэл 

Боловсрол, мэргэжил: Түүх нийгэм судлалын багш

Төрийн албанд ажилласан жил: 5 жил

Ажлын утас: 976-11-327054

Цахим шуудан: amartsengel@This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Ажлын байрны чиг үүрэг: 

1.Лавлагааны захиалга хүлээн авалт, бүртгэл, шийдвэрлэлт, тайлагналт.

2.Цаасан суурьт болон цахим баримтын илрүүлэлт.

3.Цахим баримтын хөрвүүлэлтийн чанарын батлан шалгалт, тайлагналт

 

 

Овог: Цэдэндорж 

Нэр: Тогмид 

Ажлын утас: 976-11-327054 

Боловсрол, мэргэжил: Эрх зүйч

Төрийн албанд ажилласан жил: 1 жил

Цахим шуудан: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Ажлын байрны чиг үүрэг: 

1.Лавлагааны захиалга хүлээн авалт, бүртгэл, шийдвэрлэлт, тайлагналт.

2.Цаасан суурьт болон цахим баримтын илрүүлэлт.

3.Цахим баримтын хөрвүүлэлтийн чанарын батлан шалгалт, тайлагналт

                                                                                                                 

 

Овог: Мягмар 

Нэр: Төгсөө

Боловсрол, мэргэжил: 

Төрийн албанд ажилласан жил: 1 жил

Ажлын утас: 976-11-327054 

Цахим шуудан: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Ажлын байрны чиг үүрэг: 

1.Лавлагааны захиалга хүлээн авалт, бүртгэл, шийдвэрлэлт, тайлагналт.

2.Цаасан суурьт болон цахим баримтын илрүүлэлт.

3.Цахим баримтын хөрвүүлэлтийн чанарын батлан шалгалт, тайлагналт

                                                                                                                                                                                                                            

Овог: Гантогоо

Нэр: Сувдаа

Боловсрол, мэргэжил: Түүхч архивч

Төрийн албанд ажилласан жил: 1 жил

Ажлын утас: 976-11-327054 

Цахим шуудан: suwdaaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Ажлын байрны чиг үүрэг: 

1.ЭШТБ, дахин боловсруулалт, тооллого, нягтлан шалгалтын үйл ажиллагаа

2.Баримтын сэлбэн засах, сэргээн шинэтгэх үйл ажиллагаа.

3.Төрийн архивын бүх төрлийн баримт, лавлахын  цахимжуулалт

 

                                                                                              tsatsaa

 

Овог: Цэрмаа 

Нэр: Баяр-Эрдэнэ

Боловсрол, мэргэжил: Байгаль хамгаалал, экологийн менежмент

Төрийн албанд ажилласан жил: 4 жил

Ажлын утас: 976-11-327054 

Цахим шуудан: bayrerdeneThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Ажлын байрны чиг үүрэг: 

1.ЭШТБ, дахин боловсруулалт, тооллого, нягтлан шалгалтын үйл ажиллагаа.

2.Баримтын сэлбэн засах, сэргээн шинэтгэх үйл ажиллагаа.

3.Төрийн архивын бүх төрлийн баримт, лавлахын  цахимжуулалт

                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                     

Овог: Дэлгэрмаа

Нэр: Бумдарь

Боловсрол, мэргэжил: Түүхийн багш 

Төрийн албанд ажилласан жил: 2 жил

Ажлын утас: 976-11-327054 

Цахим шуудан: bumdariThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Ажлын байрны чиг үүрэг: 

1.ЭШТБ, дахин боловсруулалт, тооллого, нягтлан шалгалтын үйл ажиллагаа.

2.Баримтын сэлбэн засах, сэргээн шинэтгэх үйл ажиллагаа.

3.Төрийн архивын бүх төрлийн баримт, лавлахын  цахимжуулалт             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Овог: Х

Нэр: Бямбасүрэн

Боловсрол, мэргэжил: 

Төрийн албанд ажилласан жил: 10 сар

Ажлын утас: 976-11-327054 

Цахим шуудан: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Ажлын байрны чиг үүрэг: 

1.ЭШТБ, дахин боловсруулалт, тооллого, нягтлан шалгалтын үйл ажиллагаа

2.Баримтын сэлбэн засах, сэргээн шинэтгэх үйл ажиллагаа.

3.Төрийн архивын бүх төрлийн баримт, лавлахын  цахимжуулалт

 

 

 

Овог: Цэрэндулам

Нэр: Цаст-Ундарга

Боловсрол, мэргэжил: Газрын кадастр

Төрийн албанд ажилласан жил: 1 жил

Ажлын утас: 976-11-327054 

Цахим шуудан: tsastundragaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Ажлын байрны чиг үүрэг: 

1.ЭШТБ, дахин боловсруулалт, тооллого, нягтлан шалгалтын үйл ажиллагаа

2.Баримтын сэлбэн засах, сэргээн шинэтгэх үйл ажиллагаа.

3.Төрийн архивын бүх төрлийн баримт, лавлахын  цахимжуулалт

 

 

 

Овог: Дэмбэрэл

Нэр: Мягмарсүрэн

Боловсрол, мэргэжил: Архив судлал, бичиг хэрэг, оффис

Төрийн албанд ажилласан жил: 8 сар

Ажлын утас: 976-11-327054 

Цахим шуудан: mygmarsurenThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Ажлын байрны чиг үүрэг: 

1.ЭШТБ, дахин боловсруулалт, тооллого, нягтлан шалгалтын туслах үйл ажиллагаа.

2.Төрийн архивын бүх төрлийн баримт, лавлахын  цахимжуулалтын туслах үйл ажиллагаа.

3.Баримтын сэлбэн засах, сэргээн шинэтгэх үйл ажиллагаа.

 

                                                                                                                                                                                     

                                                                                               

Овог: Баасандорж

Нэр: Мянхай

Боловсрол, мэргэжил: Эрх зүйч

Төрийн албанд ажилласан жил: 7 жил

Ажлын утас: 976-11-327054 

Цахим шуудан: mynkhaaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Ажлын байрны чиг үүрэг: 

1.Архивын тусгай суурьт баримтын нягтлан шалгалт, шалгалтын мөрөөр хийх ажил, хамгаалалтын хувь үйлдэх ажиллагаа

2.Төрийн архивын бүх төрлийн баримт, лавлахуудын  цахимжуулалт

3. ЭШТБ, дахин боловсруулалт, тооллого, нягтлан шалгалтын үйл ажиллагаа

 

Овог: Болормаа

Нэр: Мядаг

Боловсрол, мэргэжил: Хүний нөөц

Төрийн албанд ажилласан жил: 2 жил

Ажлын утас: 976-11-327054 

Цахим шуудан: gereltsetsegThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Ажлын байрны чиг үүрэг: 

1.Цахим сангийн ажлын өдөр тутмын зохион байгуулалт, ажил хуваарилалт, баримт задлалт, гүйцэтгэл, батлан шалгалт, тайлагналт.

 2.Цахим хувь үйлдсэн цалингийн баримтыг “Цахим цалингийн програм”-ийн хөрвүүлэлт, тайлагналт.

 

   

                                                                                              

 

Овог: Цэрэндонид

Нэр: Даваадонид

Боловсрол, мэргэжил: Түүхийн багш

Төрийн албанд ажилласан жил: 3 жил

Ажлын утас: 976-11-327054 

Цахим шуудан: dawaadonidThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Ажлын байрны чиг үүрэг: 

1.Цахим баримтын баяжуулалт, байнгын найдвартай ажиллагаа, тоо бүртгэл, хадгалалт хамгаалалт, нөөцлөлт, тайлагналт.

2.Төрийн архивын цахим, тоон мэдээллийн сангийн нягтлан шалгалт, ашиглалтын үйл ажиллагаа.

3.“Архивын хөрвүүлэлтийн систем”-ийн ажлын  хяналт, нягтлан шалгалт, арга зүй, баталгаажуулалт.

 

 

 

 

 

 

 

Үнэлэх
(1 санал)

Мэдээг нийтэлсэн

Нийслэлийн Архивын газар

Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг-Нийслэлийн Архивын газар

Цахим хаяг: www.archive.ulaanbaatar.mn

Сэтгэгдлүүд

АНХААР! Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд archive.ub.gov.mn хариуцлага хүлээхгүй.

Хаяг, адресс:
Улаанбаатар хот - 15170, 
Чингэлтэй дүүрэг, 
4-р хороо, 
Ж.Самбуугийн гудамж, 
Нийслэлийн Засаг Захиргааны 3-р байр, 
Өрөө: 101, 501, 502, 503.
Имэйл: info@archive.ulaanbaatar.mn
Утас: (976-11) 324223,
Гар утасны дугаар: 11-315066
download https://twitter.com/archiveub

Их уншсан мэдээ

Шинэ мэдээ

Түнш байгууллагууд