Цахим үйлчилгээ

Нийслэлийн Архивын газрын цахимжуулсан баримтын тоон тайлан 2007-2017 оны 01 дүгээр улирлын…
Албан хэрэг хөтлөлтийн нэгдсэн систем-д байгууллагын мэдээлэл, бүтэц, хүний нөөц оруулах ажлыг…
Нийслэлийн Архивын газрын дарга С.Гаваа нь 2016.12.23-ны өдөр хэвлэлийн мэдээллийн төвд нийслэлийн…
АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН НЭГДСЭН СИСТЕМИЙН "ИРСЭН БИЧИГ" МОДУЛИЙГ АШИГЛАХ ЗААВАР Байгууллага 2…
Нийслэлийн Архивын газар нь цахим гарын үсгийн тухай хуулийн дагуу баримт бичгийн…
Төрийн архивын онлайн нэгдсэн програм шинэчлэгдэж байгаа тул байгууллагууд 2015 оны цахим…
Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/475, А/476, А/477 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангах…
Төрийн архив, албан хэрэг хөтлөлтийн нэгдсэн систем “Archive eDoc”-ийн үзүүлэх сургалтыг нийслэлийн…
Нийслэлийн нутгийн захиргааны болон тэдгээрийн харьяа байгууллагын төрийн албан хаагчдад зориулан “Архив,…
Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны “Захирамжлалын баримтад цахим хувь үйлдэх тухай" А/452…
Нийслэлийн хэмжээнд архив, албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын…

Хаяг, адресс:
Улаанбаатар хот - 15170, 
Чингэлтэй дүүрэг, 
4-р хороо, 
Ж.Самбуугийн гудамж, 
Нийслэлийн Засаг Захиргааны 3-р байр, 
Өрөө: 101, 501, 502, 503.
Имэйл: info@archive.ulaanbaatar.mn
Утас: (976-11) 324223,
Гар утасны дугаар: 11-315066
download https://twitter.com/archiveub

Их уншсан мэдээ

Шинэ мэдээ

Түнш байгууллагууд