2016 оны Б тушаалууд

09 I сар 2017
554 үзсэн

д/д

Баримтын индекс

Баримтын он, сар, өдөр

Баримтын тэргүү

Цахим хувь

1

2

3

4

5

 1

Б/01

2016.01.04

Жирэмсний амралт олгох тухай

Үзэх

Б/02

2016.01.04

Ажлаас чөлөөлөх тухай

Үзэх

Б/03

2016.01.04

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэх тухай

Үзэх

Б/04

2016.01.08

Э.Оюунсоёмбыг ажлаас чөлөөлөх тухай

Үзэх

Б/05

2016.02.01

Х.Долгорсүрэнг цалингүй чөлөө олгох тухай

Үзэх

Б/06

2016.02.01

Б.Баярмагнайг ажлаас чөлөөлөх тухай

Үзэх

Б/07

2016.02.01

Ц.Дэлгэрмаа, Б.Түмэнгэрэл нарыг цахим архив төслийн гэрээт ажилтнаар томилох тухай

Үзэх

Б/08

2016.02.08

О.Жүгдэрнамжилд мэргэшлийн зэрэг, зэргийн нэмэгдэл олгох тухай

Үзэх

Б/09

2016.02.24

Ц.Рэгзэдмааг ажлаас чөлөөлөх тухай

Үзэх

10 

Б/10

2016.02.26

Э.Амар-Янзагад буцалтгүй тусламж олгох тухай

Үзэх

11 

Б/11

2016.02.26

Төрийн захиргааны албан хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох тухай

Үзэх

12 

Б/12

2016.03.02

Э.Батжаргалыг ажилд томилох тухай

Үзэх

13.

Б/13

2016.03.04

Ц.Рэгзэдмаад мөнгөн урамшуулал олгох

Үзэх

14 

Б/14

2016.03.09

Б.Номингэрэл, Х.Төмөрбаатар нарт төрийн албан хаагчдад олгох албан тушаалын зэрэг дэв, түүний нэмэгдлийг олгох тухай

Үзэх

15 

Б/15

2016.03.09

Ю.Дуламрагчааг ажилд дэвшүүлэн томилох тухай

Үзэх

16 

Б/16

2016.04.06

Э.Номинг ажлаас чөлөөлөх тухай

Үзэх

17 

Б/17

2016.04.06

Д.Биндэрьяаг цахим архив төслийн гэрээт ажилтнаар томилох тухай

Үзэх

18 

Б/18

2016.04.06

Улсын байцаагч томилон ажиллуулах тухай

Үзэх

19 

Б/19

2016.04.14

Э.Даваанямыг ажлаас чөлөөлж, цахим архив төслийн гэрээт ажилтнаар томилох тухай

Үзэх

20 

Б/20

2016.04.14

Б.Сарантуяаг урьд ажиллаж байсан албан тушаалд эргүүлэн томилох тухай

Үзэх

21 

Б/21

2016.04.14

Л.Сумьяаг ажлаас чөлөөлж, ажилд түр томилох тухай

Үзэх

22 

Б/22

2016.04.14

Э.Давааням, Н.Батчимэг нарыг өөр ажилд түр томилон ажиллуулах тухай

Үзэх

23 

Б/23

2016.04.14

Д.Цэенрэгзэнд тэтгэмж олгох тухай

Үзэх

24 

Б/24

2016.04.19

Н.Оргилболдын албан тушаалын зэрэглэлийг өөрчлөх тухай

Үзэх

25 

Б/25

2016.04.20

Г.Энхжаргалд жирэмсний амралт олгох тухай

Үзэх

26 

Б/26

2016.04.20

Б.Бат-Эрдэнийг төрийн үйлчилгээний албан тушаалаас чөлөөлж, захиргааны албан тушаалд томилох тухай

Үзэх

27 

Б/27

2016.04.20

Н.Цацралтуяагийн албан тушаалын цалингийн шатлалыг өөрчлөх тухай

Үзэх

28 

Б/28

2016.05.02

М.Пүрэвдуламыг ажлаас чөлөөлөх тухай

Үзэх

29

Б/29

2016.05.02

А.Уртнасанг ажлаас чөлөөлж, дэвшүүлэн томилох тухай

Үзэх

30

Б30

2016.05.02

Х.Долгорсүрэнд чөлөө олгох тухай

Үзэх

31

Б/31

2016.05.02

Г.Алтансүхийг ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай

Үзэх

32

Б/32

2016.05.02

Э.Энхзолбоог ажилд томилох тухай

Үзэх

33

Б/33

2016.05.05

Г.Сувдааг ажилд томилох тухай

Үзэх

34

Б/34

2016.05.05

Э.Энхманлайг цахим архив төслийн гэрээт ажилтнаар томилох тухай

Үзэх

35

Б/35

2016.05.09

Д.Биндэрьяа, Б.Гантуяа нарт цалингийн хувь бууруулах арга хэмжээ авах тухай

Үзэх

36

Б/36

2016.05.09

Б.Төрмөнхийг цахим архив төслийн гэрээт ажилтнаар томилох тухай

Үзэх

37

Б/37

2016.06.03

Я.Алтанцагийг ажлаас чөлөөлөх тухай

Үзэх

38

Б/38

2016.06.13

Ц.Даваадонидыг төрийн архивын нууцын ажилтнаар томилох тухай

Үзэх

39

Б/39

2016.06.20

Ч.Нямсабууд цалинтай чөлөө, буцалтгүй тусламж олгох тухай

Үзэх

40

Б/40

2016.06.20

Г.Энхжаргалд буцалтгүй тусламж олгох тухай

Үзэх

41

Б/41

2016.07.05

Н.Батчимэгийг цахим архив төслийн гэрээт ажилтнаар эргүүлэн томилох тухай

Үзэх

42

Б/42

2016.07.05

Г.Алтансүхийг ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай

Үзэх

43

Б/43

2016.07.05

Д.Бумдарийг ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай

Үзэх

44

Б/44

2016.08.02

Жирэмсний амралт олгох тухай

Үзэх

45

Б/45

2016.08.02

О.Жавзандуламыг эргүүлэн томилох тухай

Үзэх

46

Б/46

2016.08.02

Э.Амар-Янзагыг эргүүлэн томилох тухай

Үзэх

47

Б/47

2016.08.02

Б.Номингэрэлийг ажлаас чөлөөлж, ажилд эргүүлэн томилох тухай

Үзэх

48

Б/48

2016.08.02

Э.Батжаргалыг ажлаас чөлөөлөх тухай

Үзэх

49

Б/49

2016.08.05

Б.Номингэрэлд чөлөө олгох тухай

Үзэх

50

Б/50

2016.08.05

Э.Батжаргалыг ажилд томилох тухай

Үзэх

51

Б/51

2016.08.16

Ю.Дуламрагчаад сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай

Үзэх

52

Б/52

2016.08.19

Э.Даваанямд жирэмсний амралт олгох тухай

Үзэх

53

Б/53

2016.08.23

Б.Хуланг ажилд томилох тухай

Үзэх

54

Б/54

2016.08.30

Б.Бадмаарагт чөлөө олгох тухай

Үзэх

55

Б/55

2016.08.30

Б.Мянхайд замын зардал олгох тухай

Үзэх

56

Б/56

2016.09.30

Б.Хуланг ажлаас чөлөөлөх тухай

Үзэх

57

Б/57

2016.09.30

Б.Гантуяаг ажлаас чөлөөлөх тухай

Үзэх

58

Б/58

2016.09.30

Э.Батжаргалыг ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай

Үзэх

59

Б/59

2016.09.30

Б.Лхагвабаярыг ажилд  томилох тухай

Үзэх

60

Б/60

2016.10.03

Б.Бадмаарагийг ажлаас чөлөөлөх тухай

Үзэх

61

Б/61

2016.10.05

Т.Дэлгэрцэцэгийг ажил гүйцэтгэх гэрээгээр ажиллуулах тухай

Үзэх

62

Б/62

2016.10.17

Д.Оюунтуяаг ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай

Үзэх

63

Б/63

2016.10.17

Ю.Дуламрагчааг ажлаас чөлөөлөх тухай

Үзэх

64

Б/64

2016.10.17

Т.Хүрэлжавыг Мэргэжлийн удирдлагын хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай

Үзэх

65

Б/65

2016.10.17

Д.Анхбаярыг Лавлагаа үйлчилгээний хэлтсийн даргын албан тушаалаас чөлөөлөх тухай

Үзэх

66

Б/66

2016.10.17

Д.Анхбаярыг Лавлагаа үйлчилгээний хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай

Үзэх

67

Б/67

2016.10.17

Ц.Ганцэцэгийг ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай

Үзэх

68

Б/68

2016.10.17

Ю.Дуламрагчааг ажилд томилох тухай

Үзэх

69

Б/69

2016.10.17

Х.Төмөрбаатарыг ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай

Үзэх

70

Б/70

2016.10.17

Ж.Бямбааг ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай

Үзэх

71

Б/71

2016.10.17

Э.Батжаргалыг ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай

Үзэх

72

Б/72

2016.10.17

Ажилтнуудыг ажлаас чөлөөлөх тухай

Үзэх

73

Б/73

2016.10.17

Шинээр батлагдсан ажлын байранд ажилтнуудыг томилох тухай

Үзэх

74

Б/74

2016.10.17

Б.Болор-Эрдэнийг ажил гүйцэтгэх гэрээгээр ажиллуулах тухай

Үзэх

75

Б/75

2016.10.17

Г.Ариунболдыг ажил гүйцэтгэх гэрээгээр ажиллуулах тухай

Үзэх

76

Б/76

2016.10.17

Метадата төслийн ажилтнуудыг шилжүүлэн  ажиллуулах тухай

Үзэх

77

Б/77

2016.10.18

Б.Лхагвабаярыг ажилд томилох тухай

Үзэх

78

Б/78

2016.10.18

Г.Сувдааг ажилд томилох тухай

Үзэх

79

Б/79

2016.10.18

Д.Биндэрьяаг ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай

Үзэх

80

Б/80

2016.10.18

Д.Бумдарийг Сан хөмрөгийн эрхлэгчээр томилон ажиллуулах тухай

Үзэх

81

Б/81

2016.10.18

Э.Энхзолбоог Сан хөмрөгчөөр томилон ажиллуулах тухай

Үзэх

82

Б/82

2016.10.18

Б.Төрмөнхийг ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай

Үзэх

83

Б/83

2016.10.18

Ж.Болорчимэгийг бичиг хэргийн операторчоор томилох тухай

Үзэх

84

Б/84

2016.10.18

Л.Эрдэмсоёлыг бичиг хэргийн операторчоор томилох тухай

Үзэх

85

Б/85

2016.10.18

Н.Наранчимэгийг бичиг хэргийн операторчоор томилох тухай

Үзэх

86

Б/86

2016.10.28

М.Золбоог ажил гүйцэтгэх гэрээгээр ажиллуулах тухай

Үзэх

87

Б/87

2016.10.28

Г.Энх-Эрдэнийг ажил гүйцэтгэх гэрээгээр ажиллуулах тухай

Үзэх

88

Б/88

2016.10.28

Ц.Гэрэлцэцэгийг Цахим сангийн зохион байгуулагчаар томилон ажиллуулах тухай

Үзэх

89

Б/89

2016.10.28

Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвүүдэд ажилтнуудыг томилон ажиллуулах тухай

Үзэх

90

Б/90

2016.10.28

Ч.Нямсамбууг цалинтай чөлөө олгох тухай

Үзэх

91

Б/91

2016.11.03

Д.Мягмарсүрэнг туслах архивчаар томилох тухай

Үзэх

92

Б/92

2016.11.03

Д.Даваадонидыг Цахим сангийн ажилтнаар томилон ажиллуулах тухай

Үзэх

93

Б/93

2016.11.10

Б.Мянхайг хадгалалт хамгаалалтын технологичоор томилох тухай

Үзэх

94

Б/94

2016.11.15

Ажилтнуудад буцалтгүй тусламж олгох тухай

Үзэх

95

Б/95

2016.11.21

Ахлах мэргэжилтэн Ю.Дуламрагчаад төрийн захиргааны албан хаагчийн зэрэг дэвийн нэмэгдэл олгох тухай

Үзэх

96

Б/96

2016.11.29

Н.Хишигжаргалд жилийн чөлөө олгох тухай

Үзэх

97

Б/97

2016.11.29

Ц.Цаст-Ундаргыг архивч операторчоор томилох тухай

Үзэх

98

Б/98

2016.12.07

Д.Батсүхийг ажилд томилох тухай

Үзэх

99

Б/99

2016.12.13

П.Амарцэнгэлд цалинтай чөлөө, тэтгэмж олгох тухай

Үзэх

100

Б/100

2016.12.13

Ц.Тогмидод цалингүй чөлөө олгох тухай

Үзэх

101

Б/101

2016.12.23

 

Н.Цацралтуяаг ажлаас чөлөөлөх тухай

Үзэх

Үнэлэх
(2 үнэлгээ)

Мэдээг нийтэлсэн

Нийслэлийн Архивын газар

Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг-Нийслэлийн Архивын газар

Цахим хаяг: www.archive.ulaanbaatar.mn
Төстэй мэдээнүүд: « 2016 оны А тушаалууд

Сэтгэгдлүүд

АНХААР! Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд archive.ub.gov.mn хариуцлага хүлээхгүй.

Хаяг, адресс:
Улаанбаатар хот - 15170, 
Чингэлтэй дүүрэг, 
4-р хороо, 
Ж.Самбуугийн гудамж, 
Нийслэлийн Засаг Захиргааны 3-р байр, 
Өрөө: 101, 501, 502, 503.
Имэйл: info@archive.ulaanbaatar.mn
Утас: (976-11) 324223,
Гар утасны дугаар: 11-315066
download https://twitter.com/archiveub

Их уншсан мэдээ

Шинэ мэдээ

Түнш байгууллагууд