2017 оны Б тушаалууд

09 I сар 2018
907 үзсэн

д/д

Баримтын индекс

Баримтын он, сар, өдөр

Баримтын тэргүү

Цахим хувь

1

2

3

4

5

 1

Б/01

2017.01.02

Г.Алтансүхийг ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай

 

Үзэх

Б/02

2017.01.02

Г.Төрмөнхийг ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай

Үзэх

Б/03

2017.01.02

Д.Туяацэцэгийг ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай

Үзэх

Б/04

2017.01.02

Ажил гүйцэтгэх гэрээгээр ажиллуулах тухай

Үзэх

Б/05

2017.01.02

Э.Батжаргалыг ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай

Үзэх

Б/06

2017.01.20

Б.Сарантуяаг ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай

Үзэх

Б/07

2017.01.20

Д.Бумдарийг ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай

Үзэх

Б/08

2017.01.20

Б.Лхагвабаярыг ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай

Үзэх

Б/09

2017.01.20

Шилжүүлэн ажиллуулах тухай

Үзэх

10 

Б/10

2017.01.31

Д.Оюунтуяаг шагнах тухай

Үзэх

11 

Б/11

2017.01.31

Э.Энхзолбоог ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай

Үзэх

12 

Б/12

2017.01.31

Б.Номингэрэлийг ажлаас чөлөөлөх тухай

Үзэх

13.

Б/13

2017.02.06

Б.Лхагвабаярыг ажлаас чөлөөлөх тухай

Үзэх

14 

Б/14

2017.02.13

Э.Батжаргалыг ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай

Үзэх

15 

Б/15

2017.02.13

Л.Эрдэмсоёлд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай

Үзэх

16 

Б/16

2017.03.06

Б.Цэрмаад мөнгөн урамшуулал олгох тухай

Үзэх

17 

Б/17

2017.03.06

Ж.Болорчимэгт буцалтгүй тусламж олгох тухай

Үзэх

18 

Б/18

2017.03.07

Ц.Дэлгэрноровт жирэмсний амралт олгох тухай

Үзэх

19 

Б/19

2017.03.13

С.Төгөлдөрийг ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай

Үзэх

20 

Б/20

2017.03.13

Д.Батсүхийн хөдөлмөрийн гэрээг цуцалж, ажилд томилох тухай

Үзэх

21 

Б/21

2017.03.13

Д.Туяацэцэгийн хөдөлмөрийн гэрээг цуцалж, ажилд томилох тухай

Үзэх

22 

Б/22

2017.03.14

Б.Төрмөнхийг ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай

Үзэх

23 

Б/23

2017.03.14

М.Төгсөөг ажилд томилох тухай

Үзэх

24 

Б/24

2017.03.14

Б.Мянхайд мэргэшлийн зэргийн нэмэгдэл олгох тухай

Үзэх

25 

Б/25

2017.03.14

П.Амарцэнгэлийг ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай

Үзэх

26 

Б/26

2017.03.14

П.Амарцэнгэлд мэргэшлийн зэргийн нэмэгдэл олгох тухай

Үзэх

27 

Б/27

2017.03.21

Э.Энхманлайгийн ажил гүйцэтгэх гэрээг цуцалж, хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах тухай

Үзэх

28 

Б/28

2017.03.21

Х.Бямбасүрэнг ажил гүйцэтгэх гэрээгээр ажиллуулах тухай

Үзэх

29

Б/29

2017.03.21

Г.Болорсувдтай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах тухай

Үзэх

30

Б30

2017.03.24

З.Алтанцэцэгийг томилох тухай

Үзэх

31

Б/31

2017.04.03

Н.Оргилболд, Б.Бат-Эрдэнэ нарт албан тушаалын зэрэг дэвийн нэмэгдэл олгох тухай

Үзэх

32

Б/32

2017.04.03

Ө.Пүрэвсүрэнг түр ажиллуулах тухай

Үзэх

33

Б/33

2017.04.07

Ю.Дуламрагчаа, Х.Төмөрбаатар нарт цалинтай чөлөө олгох тухай

Үзэх

34

Б/34

2017.04.07

Албан хаагчдын ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай

Үзэх

35

Б/35

2017.04.10

Б.Бат-Эрдэнэд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай

Үзэх

36

Б/36

2017.04.18

Г.Алтансүхийн хөдөлмөрийн гэрээг цуцалж, ажил гүйцэтгэх гэрээгээр ажиллуулах тухай

Үзэх

37

Б/37

2017.04.18

Н.Батчимэгийн ажил гүйцэтгэх гэрээг цуцлах тухай

Үзэх

38

Б/38

2017.04.20

Г.Ариунболд, Г.Энх-Эрдэнэ нарт нэмэгдэл хөлс олгох тухай

Үзэх

39

Б/39

2017.04.20

Ч.Нямсабуугийн хөдөлмөрийн гэрээг цуцлах тухай

Үзэх

40

Б/40

2017.04.25

Д.Туяацэцэгт сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай

Үзэх

41

Б/41

2017.04.25

Ц.Наранчимэгт сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай

Үзэх

42

Б/42

2017.05.02

О.Наранбаярт сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай

Үзэх

43

Б/43

2017.05.03

Т.Хүрэлжавт сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай

Үзэх

44

Б/44

2017.05.15

З.Алтанцэцэгийг ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай

Үзэх

45

Б/45

2017.05.15

Д.Оюунтуяаг томилох тухай

Үзэх

46

Б/46

2017.05.15

Ц.Гэрэлцэцэгт цалингүй чөлөө олгох тухай

Үзэх

47

Б/47

2017.05.15

Э.Амар-Янзагад хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай

Үзэх

48

Б/48

2017.05.16

Э.Галданг ажил гүйцэтгэх гэрээгээр ажиллуулах тухай

Үзэх

49

Б/49

2017.05.16

Б.Мядагийн ажил гүйцэтгэх гэрээг цуцалж, Хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах тухай

Үзэх

50

Б/50

2017.05.24

Ц.Гэрэлцэцэгийг ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай

Үзэх

51

Б/51

2017.05.30

Х.Төмөрбаатарыг төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай

Үзэх

52

Б/52

2017.05.30

О.Золзаяаг ажилд томилох тухай

Үзэх

53

Б/53

2017.05.30

С.Төгөлдөрийг ажилд томилох тухай

Үзэх

54

Б/54

2017.05.30

Ц.Тогмидыг ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай

Үзэх

55

Б/55

2017.05.30

Ч.Нямсамбууг ажилд томилох тухай

Үзэх

56

Б/56

2017.05.30

Ц.Гэрэлцэцэгийг ажилд томилох тухай

Үзэх

57

Б/57

2017.05.30

Ц.Дэлгэрноровт буцалтгүй тусламж олгох тухай

Үзэх

58

Б/58

2017.05.30

Б.Даваахүүг ажилд томилох тухай

Үзэх

59

Б/59

2017.05.30

Т.Хүрэлжавыг ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай

Үзэх

60

Б/60

2017.05.30

Д.Анхбаярыг ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай

Үзэх

61

Б/61

2017.05.30

Б.Сарантуяаг төрийн архивын нууцын ажилтнаар томилох тухай

Үзэх

62

Б/62

2017.05.30

П.Амарцэнгэлд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай

Үзэх

63

Б/63

2017.06.02

О.Жүгдэрнамжилийг ажилд томилох тухай

Үзэх

64

Б/64

2017.06.02

Д.Биндэръяаг ажилд томилох тухай

Үзэх

65

Б/65

2017.06.02

Э.Батжаргалыг ажилд томилох тухай

Үзэх

66

Б/66

2017.06.02

А.Уртнасангийн Хөдөлмөрийн гэрээг цуцлах тухай

Үзэх

67

Б/67

2017.06.02

Ж.Түвшинтүшигийн хөдөлмөрийн гэрээг цуцлах тухай

Үзэх

68

Б/68

2017.06.02

Ө.Пүрэвсүрэнгийн Хөдөлмөрийн гэрээг цуцлах тухай

Үзэх

69

Б/69

2017.06.02

З.Алтанцэцэгт цалинтай чөлөө олгох тухай

Үзэх

70

Б/70

2017.06.15

О.Жүрдэрнамжилд жирэмсний амралт олгох тухай

Үзэх

71

Б/71

2017.06.15

Т.Эрдэнэгавааг ажилд томилох тухай

Үзэх

72

Б/72

2017.06.15

П.Уртнасанг түр хугацаагаар ажиллуулах тухай

Үзэх

73

Б/73

2017.06.19

Ж.Түвшинтүшигийг Хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллуулах тухай

Үзэх

74

Б/74

2017.06.19

С.Төгөлдөрийг ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай

Үзэх

75

Б/75

2017.06.19

Ц.Гэрэлцэцэгийг ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай

Үзэх

76

Б/76

2017.06.19

Ц.Тогмидыг ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай

Үзэх

77

Б/77

2017.06.19

Ч.Нямсамбууг ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай

Үзэх

78

Б/78

2017.06.19

Д.Биндэрьяаг ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай

Үзэх

79

Б/79

2017.06.19

Д.Анхбаярт буцалтгүй тусламж олгох тухай

Үзэх

80

Б/80

2017.06.19

Төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох тухай

Үзэх

81

Б/81

2017.06.19

Э.Галдангийн ажил гүйцэтгэх гэрээг цуцлах тухай

Үзэх

82

Б/82

2017.06.19

Л.Өнөртуяаг ажилд томилох тухай

Үзэх

83

Б/83

2017.07.18

Д.Туяацэцэгийг ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай

Үзэх

84

Б/84

2017.07.18

Ажил гүйцэтгэх гэрээг цуцлах тухай

Үзэх

85

Б/85

2017.08.09

П.Амарцэнгэлд чөлөө олгох тухай

Үзэх

86

Б/86

2017.08.23

Буцалтгүй тусламж олгох тухай

Үзэх

87

Б/87

2017.08.25

Буцалтгүй тусламж олгох тухай

Үзэх

88

Б/88

2017.08.25

Б.Оюунцэцэгт жирэмсний болон амаржсаны амралт олгох тухай

Үзэх

89

Б/89

2017.09.04

Б.Оюунцэцэг, О.Жүгдэрнамжил нарт буцалтгүй тусламж олгох тухай

Үзэх

90

Б/90

2017.09.04

О.Жавзандуламд жирэмсний амралт олгох тухай

Үзэх

91

Б/91

2017.09.05

Г.Сувдааг ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай

Үзэх

92

Б/92

2017.09.05

Х.Бямбасүрэнг туршилтын хугацаагаар  ажиллуулах тухай

Үзэх

93

Б/93

2017.09.06

Г.Болорсувдын Хөдөлмөрийн гэрээг цуцлах тухай

Үзэх

94

Б/94

2017.09.06

Г.Энхжаргалыг ажилд томилох тухай

Үзэх

95

Б/95

2017.09.06

Буцалтгүй тусламж олгох тухай

Үзэх

96

Б/96

2017.09.15

Д.Батсүхэд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай

Үзэх

97

Б/97

2017.09.21

Х.Төмөрбаатарт буцалтгүй тусламж олгох тухай

Үзэх

98

Б/98

2017.09.26

Б.Бат-Эрдэнэд төрийн албан хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох тухай

Үзэх

99

Б/99

2017.09.26

Хүндэтгэл үзүүлэх тухай

Үзэх

100

Б/100

2017.09.27

Ажилтнуудад түлээ нүүрсний буцалтгүй тусламж олгох тухай

Үзэх

101

Б/101

2017.10.02

Т.Эрдэнэгаваад чөлөө олгох тухай

Үзэх

102

Б/102

2017.10.04

Н.Хишигжаргалыг ажилд томилох тухай

Үзэх

103

Б/103

2017.10.04

Э.Энхманлайгийн Хөдөлмөрийн гэрээг цуцлах тухай

Үзэх

104

Б/104

2017.10.06

Д.Анхбаярт цалинтай чөлөө олгох тухай

Үзэх

105

Б/105

2017.10.19

П.Уртнасангийн Хөдөлмөрийн гэрээг цуцлах тухай

Үзэх

106

Б/106

2017.10.19

Б.Төрмөнхөд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай

Үзэх

107

Б/107

2017.10.26

С.Төгөлдөрийг ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай

Үзэх

108

Б/108

2017.10.26

Б.Мядагийг ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох  тухай

Үзэх

109

Б/109

2017.10.26

Д.Туяацэцэгийг ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай

Үзэх

110

Б/110

2017.11.07

Ж.Түвшинтүшигийн Хөдөлмөрийн гэрээг цуцлах тухай

Үзэх

111

Б/111

2017.11.07

Г.Ариунболдыг Хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллуулах тухай

Үзэх

112

Б/112

2017.11.07

Г.Болорсувдтай Хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах тухай

Үзэх

113

Б/113

2017.11.13

Г.Болорсувдын Хөдөлмөрийн гэрээг цуцалж, ажилд томилох тухай

Үзэх

114

Б/114

2017.11.22

О.Жавзандуламд буцалтгүй тусламж олгох тухай

Үзэх

115

Б/115

2017.11.22

Ц.Гэрэлцэцэгт цалингүй чөлөө олгох тухай

Үзэх

116

Б/116

2017.12.06

Б.Сарантуяад жирэмсний амралт олгох тухай

Үзэх

117

Б/117

2017.12.07

Төрийн албан хаагчдад мөнгөн урамшуулал олгох тухай

Үзэх

118

Б/118

2017.12.13

Д.Оюунтуяад нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох тухай

Үзэх

119

Б/119

2017.12.13

Д.Оюунтуяад тэтгэмж олгох тухай

Үзэх

120

Б/120

2017.12.13

Д.Оюунтуяаг төрийн албанаас чөлөөлөх тухай

Үзэх

Үнэлэх
(1 санал)

Мэдээг нийтэлсэн

Захиргааны алба

Холбоо барих: 11-323624

Цахим хаяг: archive.ulaanbaatar.mn

Сэтгэгдлүүд

АНХААР! Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд archive.ub.gov.mn хариуцлага хүлээхгүй.

Хаяг, адресс:
Улаанбаатар хот - 15170, 
Чингэлтэй дүүрэг, 
4-р хороо, 
Ж.Самбуугийн гудамж, 
Нийслэлийн Засаг Захиргааны 3-р байр, 
Өрөө: 101, 501, 502, 503.
Имэйл: info@archive.ulaanbaatar.mn
Утас: (976-11) 324223,
Гар утасны дугаар: 11-315066
download https://twitter.com/archiveub

Их уншсан мэдээ

Шинэ мэдээ

Түнш байгууллагууд