Их хотын баримтат өв

Онлайн үзэсгэлэн

Нийслэлийн Архивын газар

Нийслэлийн 375 жилийн ойн хүрээнд Нийслэлийн засаг даргын тамгын газар, Нийслэлийн Архивын газраас зохиосон үйл ажиллагааны зургын цомог.