2021 оны 01 дүгээр улирал


2021 оны 04-р сарын 25


Цахимын (гэрээт) ажилтан сонгон шалгаруулах зар


2021 оны 03-р сарын 28


Төрийн Архивын цаасан баримтыг цахимжуулах ажлыг хэрэгжүүлэх гэрээт ажилтан сонгон шалгаруулж авна.

“Би жендерийн хэвшмэл ойлголтын эсрэг байна” аянд бид нэгдэж байна.


2021 оны 03-р сарын 28


Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2020 оны 99 дүгээр захирамжаар батлагдсан “Эрэгтэй, эмэгтэй хүний дундаж наслалтын зөрүүг багасгах талаар авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 2020-2022 төлөвлөгөө”-ний хүрээнд байгууллагын хэмжээнд холбогдох арга хэмж

---

Бидний хаяг

Монгол Улс, Улаанбаатар хот , Чингэлтэй дүүрэг, Ж.Самбуугийн гудамж. Нийслэлийн засаг захиргааны 3-р байр

Хандалтын тоо

  • Өнөөдөр: 913
  • Нийт хандалт: 428468