Мэргэжил арга зүйн зөвлөл

ХУРЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Нийслэлийн Архивын газрын дэргэдэх Мэргэжил, арга зүйн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө

  1. 2021 оны 1 дугаар хурлын төлөвлөгөө
  2. 2021 оны 2 дугаар хурлын төлөвлөгөө
  3. 2021 оны 3 дугаар хурлын төлөвлөгөө
  4. 2021 оны 4 дүгээр хурлын төлөвлөгөө

ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

 

МЭРГЭЖИЛ АРГА ЗҮЙН ЗӨВЛӨЛИЙН

БҮРЭЛДЭХҮҮН, ДҮРЭМ

  1. Мэргэжил арга зүйн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

 

 

---

Бидний хаяг

Монгол Улс, Улаанбаатар хот , Чингэлтэй дүүрэг, Ж.Самбуугийн гудамж. Нийслэлийн засаг захиргааны 3-р байр

Хандалтын тоо

  • Өнөөдөр: 147
  • Нийт хандалт: 388588