3 дугаар сарын хэвлэмэл хуудасны мэдээ

Нийслэлийн Архивын газрын Архив, Албан хэрэг хөтлөлтийн хяналтын улсын байцгаагч нь 2021 оны 03 дугаар сард Нийслэлийн 97 байгууллагын 7 нэр төрлийн 170 ширхэг хэвлэмэл хуудасны эхийг хянаж 39470 ширхэг хэвлэмэл хуудсыг стандартын дагуу хэвлүүлэх зөвшөөрөл олгож, албан бичигт тоон гарын үсэг ашиглах бэлтгэл ажлын хүрээнд 108 байгууллагын 2 нэр төрлийн 215 ширхэг цахим хэвлэмэл хуудасны загварыг хянан баталгаажуулав.

---

Бидний хаяг

Монгол Улс, Улаанбаатар хот , Чингэлтэй дүүрэг, Ж.Самбуугийн гудамж. Нийслэлийн засаг захиргааны 3-р байр

Хандалтын тоо

  • Өнөөдөр: 2384
  • Нийт хандалт: 429939