2019 оны Цахимжуулалтын ажлын мэдээ

Төрийн архивт хадгалагдаж буй Захирамжлалын баримтыг нягтлан шалгаж, сканнердан ашиглалтын хувь үүсгэн, баримтын агуулгыг тодорхойлон бичиж, цахим тоон хэлбэрт шилжүүлсэн тухай.

---

Бидний хаяг

Монгол Улс, Улаанбаатар хот , Чингэлтэй дүүрэг, Ж.Самбуугийн гудамж. Нийслэлийн засаг захиргааны 3-р байр

Хандалтын тоо

  • Өнөөдөр: 909
  • Нийт хандалт: 428464