Засгийн газрын тогтоол

Д/д

Эрх зүйн актын нэр

Батлагдсан огноо

Дугаар

1

"Албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журам"

2020-12-30

№246

2

"Төрийн архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи нэвтрүүлэх үндэсний хөтөлбөр"

2006-04-03

№64

3

"Төрийн байгууллагуудад хэрэглэх архив, албан хэрэг хөтлөлтийн программ хангамжид тавигдах нийтлэг шаардлага, цахим хэлбэрээр албан хэрэг хөтлөх нийтлэг журам"

2017-04-02

№ 111

4

"Төрийн үйлчилгээний албан хаагчид мэргэшлийн зэргийн нэмэгдэл олгох нийтлэг журам"

2018-12-19

№382

5

"Төрийн архивын ажилтанд мөнгөн урамшуулал олгох журам" 2020 оны 174 дүгээр тогтоол

2020-11-11

№174

6

"Төрийн үйлчилгээний талаар авах зарим арга хэмжээний тухай" 2019 оны 149 дүгээр тогтоол

2019-04-07

№149

7

Тамга, тэмдэг баталгааны тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хийлгэх, хэрэглэх заавар

2001-02-26

№41

 

 

---

Бидний хаяг

Монгол Улс, Улаанбаатар хот , Чингэлтэй дүүрэг, Ж.Самбуугийн гудамж. Нийслэлийн засаг захиргааны 3-р байр

Хандалтын тоо

  • Өнөөдөр: 171
  • Нийт хандалт: 388612