2021 онд дүүргийн архивт нөхөн бүрдүүлэлт хийх байгууллагуудад сургалт зохион байгуулав.

2021 оны нөхөн бүрдүүлэлт хийх 78 байгууллагын архивын асуудал хариуцсан ажилтнуудад байгууллагын үйл ажиллагааны явцад үүссэн баримтыг эмхлэн цэгцлэх, цаасан болон цахим нөхөн бүрдүүлэлт хийх ажлын арга зүйн сэдвээр 2021 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдөр цахим сургалтыг зохион байгууллаа.

Сургалтанд нийт 67 байгуллагын албан хаагч хамрагдаж,  дараахь сэдвүүдээр мэдээлэл олгов. Үүнд:

  1. ХХНЖ-ийн боловсруулах арга зүй
  2. Төрийн архивт нөхөн баяжилт хийх ажлын арга зүй, анхаарах асуудал
  3. Захирамжлалын баримтаар цахим нөхөн бүрдүүлэлт хийх ажлын арга зүй,
  4. eDoc систем дэх цахим хэвлэмэл хуудасны загвар батлуулах зааварчилгаа

 

 

---

Бидний хаяг

Монгол Улс, Улаанбаатар хот , Чингэлтэй дүүрэг, Ж.Самбуугийн гудамж. Нийслэлийн засаг захиргааны 3-р байр

Хандалтын тоо

  • Өнөөдөр: 2386
  • Нийт хандалт: 429941