Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн чиглэлээр зохион байгуулсан сургалтад хамрагдсан байгууллага, албан хаагчдын мэдээлэл

     Нийслэлийн Архивын газрын 2021 оны сургалтын дэд төлөвлөгөөний дагуу 01 дүгээр сараас 05 дугаар сард Мэргэжлийн удирдлагын хэлтэс, Нийслэлийн Сургалт судалгааны төвтэй хамтран зохион байгуулсан сургалтуудад хамрагдсан байгууллага, албан хаагчдын  жагсаалтыг танилцуулж байна.

      Дээрх хугацаанд архив, албан хэрэг хөтлөлтийн чиглэлээр Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд, дүүргүүд, дүүргүүдийн дэргэдэх харьяа хэлтэс, алба, хороо, сургууль, цэцэрлэг зэрэг давхардсан тоогоор нийт 1099 байгууллагын 2237 албан хаагчдад 46 удаагийн 7 төрлийн сургалт зохион байгуулж ажилласан.

Сургалтад хамрагдсан байгууллага, албан хаагчдын жагсаалыг энд дарж үзнэ үү.

 

 

---

Бидний хаяг

Монгол Улс, Улаанбаатар хот , Чингэлтэй дүүрэг, Ж.Самбуугийн гудамж. Нийслэлийн засаг захиргааны 3-р байр

Хандалтын тоо

  • Өнөөдөр: 879
  • Нийт хандалт: 428434