Нийслэл, дүүргийн архивын албан хаагчид чадавхжуулах сургалтанд хамрагдлаа

Нийслэл, дүүргийн архивын албан хаагчдыг “чадахуйн зарчим”-д суурилан тасралтгүй сургаж хөгжүүлэх замаар тэдний эрхэлсэн ажил, албан үүргээ амжилттай гүйцэтгэхэд шаардагдах, мэдлэг, мэдээллээр хангаж, ур чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор 2021 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдөр “Өөрчлөлтийн менежмент” сэдэвт сургалтыг Нийслэлийн Сургалт Судалгааны төвтэй хамтран зохион байгуулав.

            Сургалтаар:

  1. Өөрчлөлтийн тухай ойлголт
  2. Өөрчлөгдөх хэрэгцээ шаардлага
  3. Өөрчлөлтийг хүлээн авах хандлага ба өөрчлөлтийн үе шатууд
  4. Бэрхшээл, сорилтууд түүнийг давах туулах арга зам гэсэн дэд сэдвүүдээр мэдээллийг олгож, уг сургалтанд нийт 84 албан хаагч хамрагдсан.

 

 

---

Бидний хаяг

Монгол Улс, Улаанбаатар хот , Чингэлтэй дүүрэг, Ж.Самбуугийн гудамж. Нийслэлийн засаг захиргааны 3-р байр

Хандалтын тоо

  • Өнөөдөр: 884
  • Нийт хандалт: 428439