Зураг төслийн баримт бичиг

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ХИЙГДСЭН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН БАРИМТ БИЧГИЙН БҮРДЭЛ, ТҮҮНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

  1. Тендерт оролцогч гүйцэтгэгч байгууллагуудын анхаарах зүйлс
  2. Архивын баримт бүртгэж шилжүүлсэн актны загвар
  3. Саналын хуудасны загвар

2021 ОНД ТЕНДЕР ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН БАРИМТ БИЧИГТ ХЯНАЛТ ТАВЬЖ АЖИЛЛАСАН ТУХАЙ

  1. 1 дүгээр сар
  2. 2 дүгээр сар

ТЕНДЕР ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН БАРИМТ БИЧГИЙГ АРХИВТ ХҮЛЭЭН АВАХ ШААРДЛАГА

  1. Дэлгэрэнгүй

 

---

Бидний хаяг

Монгол Улс, Улаанбаатар хот , Чингэлтэй дүүрэг, Ж.Самбуугийн гудамж. Нийслэлийн засаг захиргааны 3-р байр

Хандалтын тоо

  • Өнөөдөр: 166
  • Нийт хандалт: 388607