Дүүргийн архивын тасгуудын эхний хагас жилийн тайлангийн хурал боллоо.

Дүүргийн архивын тасгуудын эхний хагас жилийн тайлангийн хурлыг 2021 оны 06 сарын 29-ний өдөр зохион байгуулж, хуралд Нийслэлийн Архивын газрын удирдлага болон мэргэжилтнүүд, дүүргийн архивын тасгийн дарга нар оролцов.

Хурлаар  дараах асуудлуудыг хэлэлцлээ. Үүнд:

  1. Дүүргийн архивын тасгуудын 2021 оны эхний хагас жилийн ажлын тайланд хийсэн дүн шинжилгээ;
  2. Нийслэлийн Архивын газраас Дүүргийн архивын тасгийн үйл ажиллагааны чиглэлээр 2021 оны эхний хагас жилд хийсэн ажлын тайлан, цаашид авч хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа;
  3. Дүүрэг, түүний харьяа байгууллагуудын цахим тоон гарын үсэг болон албан хэрэг хөтлөлтийн “eDoc” системийн ашиглалтын чиглэлээр мэдээлэл хийв.

Нийслэлийн Архивын газрын дарга Н.Туул архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль, түүнийг даган гарах дүрэм, журмын шинэчлэлт болон цаг үеийн мэдээлэл хийж, архивын тасгийн дарга нарт үүрэг, чиглэл өгч ажилласан.

   

 

 

---

Бидний хаяг

Монгол Улс, Улаанбаатар хот , Чингэлтэй дүүрэг, Ж.Самбуугийн гудамж. Нийслэлийн засаг захиргааны 3-р байр

Хандалтын тоо

  • Өнөөдөр: 2371
  • Нийт хандалт: 429926