Тайлангийн хурал

Дүүргийн архивын тасгуудын 2021 оны тайлангийн хурлыг 2022.01.28-ны өдөр зохион байгууллаа.

 

Хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцэв. Үүнд:

  1. Дүүргийн архивын тасгуудын 2021 оны жилийн ажлын тайланд хийсэн дүн шинжилгээ
  2. Хууль зүй, дотоод хэргийн Сайдын 2021 оны А/213 дугаар тушаалаар батлагдсан “Салбар архивын үйл ажиллагааны нийтлэг журам”-ын хэрэгжилтийг хангах талаар авах арга хэмжээний тухай
  3. Нийслэлийн Архивын газрын даргын 2022 оны А/07 дугаар тушаалаар шинэчлэн батлагдсан “Дүүргийн архивын тасгийн үйл ажиллагааны тайлан гаргах үзүүлэлт”-ийн танилцуулга

Мөн хурлын үеэр ШУТИС-ийн БУХУС-ийн Чанарын албаны дарга Д.Наранцацралт БНСУ-ын Конжугийн их сургуультай хамтран хэрэгжүүлж буй “Соёлын өвийн хадгалалт, хамгаалалтын технологийн магистрын зэрэг олгох сургалт”-ын хөтөлбөрийн талаар мэдээлэл хийв.

---

Бидний хаяг

Монгол Улс, Улаанбаатар хот , Чингэлтэй дүүрэг, Ж.Самбуугийн гудамж. Нийслэлийн засаг захиргааны 3-р байр

Хандалтын тоо

  • Өнөөдөр: 895
  • Нийт хандалт: 428450