Монгол бичгийн хичээл

Монгол Улсын Засгийн газрын 2022 оны 1 дүгээр сарын 5-ны өдрийн 07 дугаар тогтоолоор Төрийн  албан хаагчдын монгол хэл, үндэсний бичгийн мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх арга хэмжээ авах, сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөг жил бүр баталж мөрдүүлэх чиглэл өгсний дагуу нийслэлийн Архивын газрын нийт ажилтан, албан хаагчдад үндэсний бичгийн анхан, дунд шатны сургалт зохион байгуулахаар төлөвлөгөө, хөтөлбөр боловсруулан газрын даргаар батлуулж, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.

Хөтөлбөрийн  дагуу 2022 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн 2 сарын хугацаатай албан хаагчдын үндэсний бичгийн мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх сургалтыг явуулж эхэллээ.

 Ш.Чоймаа багшийн цуврал хичээлийг үзэх бол   Энд дарна уу

 

 

 

 

---

Бидний хаяг

Монгол Улс, Улаанбаатар хот , Чингэлтэй дүүрэг, Ж.Самбуугийн гудамж. Нийслэлийн засаг захиргааны 3-р байр

Хандалтын тоо

  • Өнөөдөр: 869
  • Нийт хандалт: 428424