2020 оны хэвлэмэл хуудасны захиалгын мэдээ

2020 онд Нийслэлийн Архивын газрын Улсын байцаагч нь Монгол Улсын Засгийн газрын 2001 оны 41 дүгээр тогтоол, Архивын Ерөнхий газрын даргын 2016 оны А/142 тушаалын хэрэгжилтийг хангаж нийслэлийн  586 байгууллагын 8 нэр төрлийн 1073 ширхэг хэвлэмэл хуудасны эхийг хянаж 302262 ширхэг хэвлэмэл хуудсыг хэвлүүлэх зөвшөөрөл олгож ажиллалаа.

---

Бидний хаяг

Монгол Улс, Улаанбаатар хот , Чингэлтэй дүүрэг, Ж.Самбуугийн гудамж. Нийслэлийн засаг захиргааны 3-р байр

Хандалтын тоо

  • Өнөөдөр: 907
  • Нийт хандалт: 428462