Сургалт зохион байгуулав.

Нийслэлийн Архивын газраас 2022 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдөр Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын 37 удирдах  албан тушаалтнуудад Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль, дүрэм, журам, стандартыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, биелэлтэд хяналт тавин ажиллах талаар сургалт зохион байгуулав.

---

Бидний хаяг

Монгол Улс, Улаанбаатар хот , Чингэлтэй дүүрэг, Ж.Самбуугийн гудамж. Нийслэлийн засаг захиргааны 3-р байр

Хандалтын тоо

  • Өнөөдөр: 118
  • Нийт хандалт: 388559