“Архивын аюулгүй ажиллагааны журам” батлагдлаа.

Хууль зүй дотоод хэргийн сайдын 2021 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн А/07 дугаар тушаалаар Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.6.4-т заасан “Архивын аюулгүй ажиллагааны журам” батлагдлаа.

Энэхүү журамд архивын аюулгүй ажиллагааны удирдлага, зохион байгуулалт, архивын барилга, хадгаламжийн сан, тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл, архивын үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлага, нүүлгэн шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагааны талаарх зохицуулалтыг тусгасан тул журмыг байгууллагын архивын байр, баримтын хадгалалт, хамгаалалтын  үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллана уу.

Иймд журмыг архивын үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж ажиллана уу.

"Архивын аюулгүй ажиллагааны журам” Үзэх

---

Бидний хаяг

Монгол Улс, Улаанбаатар хот , Чингэлтэй дүүрэг, Ж.Самбуугийн гудамж. Нийслэлийн засаг захиргааны 3-р байр

Хандалтын тоо

  • Өнөөдөр: 2373
  • Нийт хандалт: 429928