“Албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журам” батлагдлаа.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 12 сарын 30-ны өдрийн 246 дугаар тогтоолоор  “Албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журам” батлагдаж 2021 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн даган мөрдөнө.

Энэхүү журамд байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийн удирдлага зохион байгуулалт, байгууллагын удирдлага, ажилтны хүлээх үүрэг, байгууллагын үйл ажиллагааг баримтжуулах, тамга, тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хийлгэх, хэрэглэх, хадгалах, баримт бичгийн эргэлтийн зохион байгуулалт, баримт бичгийн шийдвэрлэлтэд хяналт тавих, албан хэрэг хөтлөлтийн явцад баримт бичигтэй ажиллах ажлын зохион байгуулалтын талаарх зохицуулалтыг тусгасан байгаа тул журмыг байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллана уу.

“Албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журам” Үзэх 

---

Бидний хаяг

Монгол Улс, Улаанбаатар хот , Чингэлтэй дүүрэг, Ж.Самбуугийн гудамж. Нийслэлийн засаг захиргааны 3-р байр

Хандалтын тоо

  • Өнөөдөр: 2313
  • Нийт хандалт: 429868