“Албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журам”-аар сургалт зохион байгууллаа.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн 246 дугаар тогтоолоор батлагдсан Албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журам”-ын шинэчлэгдсэн зохицуулалтаар нийслэлийн 103 байгууллагын 207 албан хаагчдад 2021 оны 02 дугаар сарын 09, 10-ны өдрүүдэд алсын зайн сургалтыг зохион байгууллаа.

“Албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журам”-ыг байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж ажиллана уу.

“Албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журам”-ын хүрээнд боловсруулсан хичээл Үзэх

---

Бидний хаяг

Монгол Улс, Улаанбаатар хот , Чингэлтэй дүүрэг, Ж.Самбуугийн гудамж. Нийслэлийн засаг захиргааны 3-р байр

Хандалтын тоо

  • Өнөөдөр: 2375
  • Нийт хандалт: 429930