“Архивын аюулгүй ажиллагааны журам”-аар сургалт зохион байгууллаа.

     Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2021 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн А/07 дугаар тушаалаар батлагдсан “Архивын аюулгүй ажиллагааны журам”-ын талаар нийслэлийн 103 байгууллагын 207 албан хаагчдад 2021 оны 02 дугаар сарын 09, 10-ны өдрүүдэд алсын зайн сургалтыг зохион байгууллаа.

“Архивын аюулгүй ажиллагааны журам”-ыг байгууллагын архивын үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж ажиллана уу.

“Архивын аюулгүй ажиллагааны журам”-ын хүрээнд боловсруулсан хичээл Үзэх

---

Бидний хаяг

Монгол Улс, Улаанбаатар хот , Чингэлтэй дүүрэг, Ж.Самбуугийн гудамж. Нийслэлийн засаг захиргааны 3-р байр

Хандалтын тоо

  • Өнөөдөр: 2314
  • Нийт хандалт: 429869