Нийслэлийн байгууллагуудын 2020 оны захирамжлалын баримт бичгийн цахим нөхөн бүрдүүлэлт хийх хуваарь

     Нийслэлийн байгууллагуудын 2020 оны захирамжлалын баримт бичгийн цахим нөхөн бүрдүүлэлт хийх хуваарь батлагдсан тул нийслэл, дүүргийн архивын хөмрөг үүсгэгч байгууллагууд захирамжлалын баримт бичигт цахим хувь үйлдэн, байгууллагын архивын "Arch eDoc" системд хөрвүүлж, нягтлан шалгах ажлыг хугацаанд нь чанартай хийж гүйцэтгэнэ үү.

     Нийслэлийн байгууллагууд 2020 оны захирамжлалын баримт бичгийн цахим нөхөн бүрдүүлэлтийн хуваарийг энд дарж үзнэ үү

---

Бидний хаяг

Монгол Улс, Улаанбаатар хот , Чингэлтэй дүүрэг, Ж.Самбуугийн гудамж. Нийслэлийн засаг захиргааны 3-р байр

Хандалтын тоо

  • Өнөөдөр: 2363
  • Нийт хандалт: 429918