Тоон гарын үсэг ашиглах сургалт зохион байгуулав.

Нийслэлийн Архивын газраас Сонгинохайрхан дүүргийн 25 сургууль, 59 цэцэрлэгүүдийн нийт 84 архив, албан хэрэг хөтлөлтийн асуудал хариуцсан албан хаагчдад “Албан хэрэг хөтлөлтийн “eDoc” системийн ашиглалт, ирсэн бичгийн шийдвэрлэлтэд анхаарах асуудал”, “Баримт бичиг боловсруулах арга зүй, тоон гарын үсгээр баталгаажуулах нь”, “Хэвлэмэл хуудасны загвар боловсруулах, захиалга өгөх арга зүй” сэдвээр 2021 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдөр онлайн сургалт зохион байгууллаа.

“Албан хэрэг хөтлөлтийн “eDoc” системийн ашиглалт, ирсэн бичгийн шийдвэрлэлтэд анхаарах асуудал” боловсруулсан хичээл Үзэх

---

Бидний хаяг

Монгол Улс, Улаанбаатар хот , Чингэлтэй дүүрэг, Ж.Самбуугийн гудамж. Нийслэлийн засаг захиргааны 3-р байр

Хандалтын тоо

  • Өнөөдөр: 906
  • Нийт хандалт: 428461