Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын шинээр томилогдсон албан хаагчдад сургалт зохион байгуулав.

Нийслэлийн нутгийн захиргааны 75 байгууллагын шинээр томилогдсон нэгжийн удирдлага, төрийн албан хаагч, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн асуудал хариуцсан 379 албан хаагчдад “Албан хэрэг хөтлөлтийн онол арга зүй”, “Албан хэрэг хөтлөлтийн “eDoc” системийн ашиглалт, ирсэн бичгийн шийдвэрлэлтэд анхаарах асуудал”, “Баримт бичиг боловсруулах арга зүй, тоон гарын үсгээр баталгаажуулах нь”, “Архивын хадгаламжийн нэгж бүрдүүлэх арга зүй” сэдвээр 2021 оны 03 дугаар сарын 04, 05, 09, 10-ны өдөр онлайн сургалт зохион байгууллаа.

“Албан хэрэг хөтлөлтийн “eDoc” системийн ашиглалт, ирсэн бичгийн шийдвэрлэлтэд анхаарах асуудал” боловсруулсан хичээл Үзэх

“Албан хэрэг хөтлөлтийн онол арга зүй” боловсруулсан хичээл Үзэх

“Архивын хадгаламжийн нэгж бүрдүүлэх арга зүй” боловсруулсан хичээл Үзэх

---

Бидний хаяг

Монгол Улс, Улаанбаатар хот , Чингэлтэй дүүрэг, Ж.Самбуугийн гудамж. Нийслэлийн засаг захиргааны 3-р байр

Хандалтын тоо

  • Өнөөдөр: 883
  • Нийт хандалт: 428438