“Би жендерийн хэвшмэл ойлголтын эсрэг байна” аянд бид нэгдэж байна.

Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2020 оны 99 дүгээр захирамжаар батлагдсан “Эрэгтэй, эмэгтэй хүний дундаж наслалтын зөрүүг багасгах талаар авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 2020-2022 төлөвлөгөө”-ний хүрээнд байгууллагын хэмжээнд холбогдох арга хэмжээг төлөвлөн ажиллаж байна.

---

Бидний хаяг

Монгол Улс, Улаанбаатар хот , Чингэлтэй дүүрэг, Ж.Самбуугийн гудамж. Нийслэлийн засаг захиргааны 3-р байр

Хандалтын тоо

  • Өнөөдөр: 2312
  • Нийт хандалт: 429867