Монгол улсын хуулиуд

Д/д

Хуулийн нэр

Батлагдсан огноо

Дагаж мөрдсөн огноо

1

Монгол улсын үндсэн хууль

1998-01-02

1998-01-02

2

Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хууль

2004-04-15

2004-05-07

3 Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай хууль 2021-07-07 2021-07-07
4 Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль 2020-12-24 2020-12-24

5

Төрийн албаны тухай хууль

2017-12-07

2019-01-01

6

Хөдөлмөрийн тухай хууль

2021-07-02

2021-07-02

7

Захиргааны ерөнхий хууль

2015-06-19

2016-07-01

8

Авлигын эсрэг хууль

2006-07-06

2006-11-01

9

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль

2012-01-19

2012-05-01

10

Шилэн дансны тухай хууль

2014-07-01

2015-01-01

11

Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль

2011-06-16

2011-06-16

12

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль

2005-12-01

2006-02-01

 

 

---

Бидний хаяг

Монгол Улс, Улаанбаатар хот , Чингэлтэй дүүрэг, Ж.Самбуугийн гудамж. Нийслэлийн засаг захиргааны 3-р байр

Хандалтын тоо

  • Өнөөдөр: 146
  • Нийт хандалт: 388587