Хүний нөөцийн ил тод байдал

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖЛИЙН СТРАТЕГИ

  1. Төрийн албан хаагчийг нийгмийн баталгааг хангах чиглэлээр хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 2020 оны төлөвлөгөөний биелэлт
  2. Төрийн албан хаагчдыг сургах, хөгжүүлэх, чадавхижуулах чиглэлээр хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 2021 оны төлөвлөгөө
  3. Төрийн албан хаагчдыг сургах, хөгжүүлэх, чадавхижуулах чиглэлээр хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 2021 оны төлөвлөгөөний биелэлт
  4. Төрийн албан хаагчдыг сургах, хөгжүүлэх, чадавхижуулах чиглэлээр хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 2021 оны төлөвлөгөө
  5. Төрийн албан хаагчийг нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн 2021 оны эхний хагас жилийн биелэлт
  6. Төрийн албан хаагчийг нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн 2021 оны төлөвлөгөөний биелэлт
  7. Төрийн албан хаагчдыг сургах, хөгжүүлэх, чадавхижуулах чиглэлээр хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 2022 оны төлөвлөгөө
  8. Ажилтан сонгон шалгаруулах зар

 

---

Бидний хаяг

Монгол Улс, Улаанбаатар хот , Чингэлтэй дүүрэг, Ж.Самбуугийн гудамж. Нийслэлийн засаг захиргааны 3-р байр

Хандалтын тоо

  • Өнөөдөр: 137
  • Нийт хандалт: 388578