Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс

Хэлтсийн чиг үүрэг:

 1. Төрийн захиргаа, хүний нөөцийн манлайллыг хангах;
 2. Дээд газрын тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг зохион байгуулж, биелэлтэд хяналт тавих;
 3. Байгууллагын гүйцэтгэл, стратеги төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжилтийг хангах, тайлан, мэдээг хугацаанд нь гаргаж холбогдох газарт хүргүүлэх;
 4. Байгууллагын удирдлагад хууль тогтоомжид заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлж, байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдлага, зохицуулалтаар хангах;
 5. Төрийн захиргааны болон төрийн үйлчилгээний албан хаагчдын харилцаа хандлага, ёс зүйн байдалд хяналт тавих;
 6. Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны чиглэлийг тодорхойлж, хэрэгжүүлэх;
 7. Байгууллагын хэмжээнд дотоодод мөрдөх журам, зааврыг хууль тогтоомжид нийцүүлэн боловсруулан батлуулж мөрдүүлэх, хэрэгжилтийг хангуулах;
 8. Байгууллагын үйл ажиллагааг олон нийтэд ил тод байлгах, сурталчлах;
 9. Албан хаагчдаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийг хүлээн авах, шийдвэрлэх үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, ажиллах;
 10. Нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх;
 11. Байгууллагын албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах, хамт олныг төлөвшүүлэх, бүтээлч чадварлаг баг бүрдүүлэхэд чиглэсэн олон талт арга хэмжээ зохион байгуулах.
Д/д Албан хаагчийн нэр Албан тушаал Өрөөний дугаар Утасны дугаар И-майл хаяг
1

Д.Анхбаяр

Хэлтсийн дарга 502-1 75105000 /1002/ ankhbayr@archive.ub.gov.mn
2

А.Ганцэцэг

Ахлах мэргэжилтэн 502 75105000 /1002/ a.antsetseg@archive.ub.gov.mn
3

Ц.Мөнх-Эрдэнэ

Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан Ахлах мэргэжилтэн munkherdene@archive.ub.gov.mn
4

Г.Оюунтунгалаг

Төсөл хөтөлбөр, хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн Oyuntungalag@archive.ub.gov.mn
5

Б.Цацрал

Тогтоол, шийдвэрийн биелэлт эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн tsatsral@archive.ub.gov.mn
6

Б.Дүгэрмаа

Дотоод ажил хариуцсан зохион байгуулагч dugermaa@archive.ub.gov.mn

---

Бидний хаяг

Монгол Улс, Улаанбаатар хот , Чингэлтэй дүүрэг, Ж.Самбуугийн гудамж. Нийслэлийн засаг захиргааны 3-р байр

Хандалтын тоо

 • Өнөөдөр: 165
 • Нийт хандалт: 388606