Төрийн архивын хэлтэс

Хэлтсийн чиг үүрэг:

 1. Нийслэлийн архивын сан хөмрөгийг түүх, эрдэм шинжилгээний ач холбогдолтой бүх төрлийн баримт, эх сурвалжаар нөхөн бүрдүүлж, баяжуулах, мэргэжил арга зүйгээр хангах;
 2. Архивын баримтыг тогтоосон журам, стандартын дагуу хадгалж, хамгаалан гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх;
 3. Архивын баримтад нягтлан шалгалт хийж шаардлагатай хөмрөгт дахин боловсруулалт хийх ажлыг төлөвлөн хэрэгжилтийг ханган ажиллах;
 4. Баримт нягтлан шалгах арга зүйн комиссын үйл ажиллагааг хариуцан зохион байгуулж, шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангуулах;
 5. Сан хөмрөгийн баримтад тооллого явуулах, баримтын тоо хэмжээ, агуулга, бүрэлдэхүүний талаарх мэдээллээр архивын тоо бүртгэл хөтлөх;
 6. Хөмрөгийн түүх, баримтын тойм, танилцуулга, каталог бичиж баримтын агуулга, бүрэлдэхүүн, өөрчлөлт, хөдөлгөөн, байршлыг нээн харуулсан мэдээлэл, лавлагааны сан бүрдүүлэх;
 7. Архивын баримтын ашиглалтын үйл ажиллагаанд төрийн архивын нэгдсэн хяналт-удирдлагын ухаалаг бүртгэлийн (баркод) системийг нэвтрүүлж, хөгжүүлэх, ашиглах;
 8. Нийслэлийн түүхэнд холбогдох татан буугдсан, хувьчлагдсан, үйл ажиллагаа нь зогссон хөмрөгийн хамаарал бүхий байгууллагын архивын баримтыг олж илрүүлэн хүлээн авах;
 9. Архивын баримтыг сэлбэн засах, сэргээн шинэтгэх, ариутгах;
 10. Төрийн архивын үйл ажиллагаанд дагаж мөрдөх ажлын заавар, зөвлөмж, арга зүйн баримт боловсруулж мөрдүүлэх.

Д/д Албан хаагчийн нэр Албан тушаал Өрөөний дугаар Утасны дугаар Цахим хаяг

1

Ж.Бямбаа

Хэлтсийн дара

101

75105000 /1008/

Byambaa@archive.ub.gov.mn

2

Д.Чимэграгчаа

Ахлах мэргэжилтэн

Chimedragchaa@archive.ub.gov.mn 

4

Б.Сарантуяа

Зааварлагч арга зүйч

sarantuya@archive.ub.gov.mn

5

Б.Оюунцэцэг

Зааварлагч арга зүйч

oyuntsetseg@archive.ub.gov.mn

6 Г.Сувдаа Сан хөмрөгч suvdaa@archive.ub.gov.mn
7 А.Даваамягмар Сан хөмрөгч Davaamygmar@archive.ub.gov.mn
8 Ё.Оюунцэцэг Сан хөмрөгч Yo.oyuntsetseg@archive.ub.gov.mn

9

Н.Дэлгэрмаа

Сан хөмрөгч

Delgermaa@archive.ub.gov.mn

10

 

Ахлах архивч

 

11

Б.Адьяасүрэн

Архивч-операторч

adyasuren@archive.ub.gov.com

12

Г.Ариунцацрал

Архивч-операторч

Ariuntsatsral@archive.ub.gov.mn

13

Ч.Мөнхцэцэг

Архивч-операторч

Munkhtsetseg@archive.ub.gov.mn

14

А.Мөнхзул

Архивч-операторч

Munkhzul@archive.ub.gov.mn

15

Ц.Баяр-Эрдэнэ

Сэлбэн засагч-архивч

Bayr-Erdene@archive.ub.gov.mn

16

-

Баримт ариутгагч,архивч

-

17

-

 

-

Цахим сангийн төв

Төвийн чиг үүрэг:

 1. Хөмрөгийн баримтыг цахим хэлбэрт шилжүүлэх, нөөц болон ашиглалтын хувь үүсгэж, цахим мэдээллийн нэгдсэн санг баяжуулж, нөхөн бүрдүүлэлт хийж мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах;
 2. Хосгүй үнэт, нэн үнэт, үнэт болон тусгай төрлийн баримтыг цахим тоон хэлбэрт шилжүүлэн нөөц ба ашиглалтын хувь үүсгэх;
 3. Архивын цахим системд баримтын агуулга, бүрэлдэхүүн, байршлын талаарх эрдэм шинжилгээ, мэдээлэл, лавлагааны сан бүрдүүлэх;
 4. Хөмрөг үүсгэгч байгууллагын захирамжлалын баримт бичгийн цахим нөхөн бүрдүүлэлтийг нягтлан шалгаж, төрийн архивын мэдээллийн санд хүлээн авах, хадгалж хамгаалах;
 5. Баримт ашиглалтын үйл ажиллагаанд цахим үйлчилгээ нэвтрүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлж, тоо бүртгэлийн цахим сан үүсгэх, баяжуулж ажиллах, хадгалж хамгаалах.

Д/д

Албан хаагчийн нэр

Албан тушаал

Өрөөний дугаар

Утасны дугаар

И-майл хаяг

1 Ц.Даваадонид Цахим сангийн Ахлах зааварлагч-арга зүйч 31 - davaadonid@archive.ub.gov.mn
2 Ц.Энхцэцэг Цахим сангийн зааварлагч-арга зүйч 32   Enkhtsetseg@archive.ub.gov.mn
3 А.Дөлгөөн Цахим сангийн зааварлагч-арга зүйч 31  

dulguun@archive.ub.gov.mn 

4

Б.Анударь

Цахим сангийн архивч, операторч

31

75105000

 


 

Anudari@archive.ub.gov.mn

5 А.Анхтулга Цахим сангийн архивч, операторч 31 Ankhtulga@archive.ub.gov.mn
6 Б.Мягмаржав Цахим сангийн архивч, операторч 31 Myagmarjav@archive.ub.gov.mn
7 Г.Даваадулам Цахим сангийн архивч, операторч 31 Davaadulam@archive.ub.gov.mn
8 О.Баярмаа Цахим сангийн архивч, операторч 31 obayarmaa@archive.ub.gov.mn
9 Б.Наранцацрал Цахим сангийн архивч, операторч 31 narantsatsral@archive.ub.gov.mn

Азийн сангийн цахимын ажилтнууд

Д/д

Албан хаагчийн нэр

Албан тушаал

Өрөөний дугаар

Утасны дугаар

И-майл хаяг

1

Н.Сайхантуяа

Цахимын ажилтан

32

75105000

 


 

-

2

Г.Отгонтуяа

Цахимын ажилтан

-

3

А.Сугар

Цахимын ажилтан

-

4

Ц.Лхагвадулам

Цахимын ажилтан

32

-

5 Д.Эрдэнэцацрал Цахимын ажилтан 32 -
6 М.Мөнхзул Цахимын ажилтан 32 -
7 Ш.Ариунтунгалаг Цахимын ажилтан 32 -
8 А.Мөнхзул Цахимын ажилтан 32 -
9 - Цахимын ажилтан 32 -

---

Бидний хаяг

Монгол Улс, Улаанбаатар хот , Чингэлтэй дүүрэг, Ж.Самбуугийн гудамж. Нийслэлийн засаг захиргааны 3-р байр

Хандалтын тоо

 • Өнөөдөр: 133
 • Нийт хандалт: 388574